Cerebral Performance Category Scale (GPC)

GPC 1Bevisst, våken, istand til å arbeide, kan ha lette nevrologiske og kognitive utfall
GPC 2Moderat cerebral uførhet: Bevisst, våken, istand til ivareta ADL og arbeide i vernet bedrift
GPC 3Alvorlig cerebral uførhet: Bevisst, avhengig av andre i ADL (varierer fra oppegående til alvorlig demens eller paralyse)
GPC 4Koma eller vegetativ status
GPC 5Hjernedød

Kilder

Referanser

    Fagmedarbeidere

    • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
    • Åse Mygland, spesialist i nevrologi. professor dr med

    På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.