Pompe - tørket blodflekk

Prøve til måling av alfa-glukosidase-aktivitet i EDTA blod (tørket blodflekk på filtrerpair) kan sendes til:
Klinikk for diagnostikk og intervensjon Avdeling for medisinsk biokjemi - Rikshospitalet Analyseenhet metabolske sykdommer Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Tlf. 23 07 10 48 Faks. 23 07 10 80
Husk! Merk prøven med «Pompe sykdom»
Link til rekvisisjon

Se nærmere informasjon om prøvetaking og forsendelse, og preparering av tørket blodflekk på filterkort.
Filterkort og nærmerer info kan fåes ved henvendelse til Genzyme tlf 23071048 (evt www.genzyme.no tlf 67107100)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.