Autoantistoffer Wieslab - laboratorieskjema

Link til skjema

Sendes til Wieslab Analys AB, IDEON, 223 70 LUND, Sverige, – be om ”myosittpaket” som er ANA, SRP, Jo-1, EJ, PL-7, PL-12, Mi-2, PM/Scl, U1-RNP.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.