CSF biomarkører - laboratorieskjema

Utarbeidet ved: Ahus/Divisjon for diagnostikk og teknologi/Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Total-Tau, fosfo-Tau, β-amyloid og 14-3-3 protein

Om analysene

Total-tau, fosfo-tau og β-amyloid utføres ved utredning av nevrodegenerative demenssykdommer og mild kognitiv svikt. 14-3-3 protein brukes bare for å diagnostisere Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS). 3-5 ml spinalvæske er nok prøvemateriale til alle analysene.

Se prosedyre for prøvetakning og prøveforsendelse

Rekvisisjon

Hovedrekvisisjon H15.pdf 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.