Skjema for natriumforstyrrelser

SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion)CSWS (cerebral
salt wasting syndrome)
Diabetes insipidus
Serum Nalavlavhøy
Serum osmolalitetlav+/-høy
Urin Nahøyhøylav
Urin osmolalitethøy+/-lav
Urin produksjonlavlavhøy
Klinisk hydreringsstatuseu/hypervolemiskdehydrertdehydrert
BehandlingVæskerestriksjon, evt korrigerer Na*Erstatte væske og Na*Minirin og evt væske

*Obs langsom korreksjon av hyponatremi (unngå > 10 mmol økning i serum Na per døgn)

Se kapittel om hyponatremi
Se elektrolyttveileder
Se nasjonal veileder i endokrinologi

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.