Refusjonskoder

Som oftest brukes sykdommens ICD10 kode (feks ALS G12),
eller speielle koder som vist nedenfor:

-11Antikoagulasjon - teknisk bruk
-22Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)
-30Annen langvarig og utbredt hudsykdom
-50Ondartet kreftsykdom
-52Palliativ behandling for svulst med metastaser
-53Fordøyelsesplager ved ondartet kreftsykdom
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling
-71Kroniske, sterke smerter
-90Palliativ behandling i livets sluttfase
-91Oppløsnings-/fortynningsvæsker og tilleggslegemidler
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse
-F4Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.