Henvisningsskjema til barne- og ungdomspsykiatrien

Dette er et felles henvisningsskjema for det psykiske helsevernet for barn og unge. Skjemaet er utviklet av Norsk forening for barn og unges psykiske helse (n-bup) etter oppdrag fra Helsedirektoratet og dekker den obligatoriske rapporteringen til Norsk Pasientregister (NPR).

Nyeste versjon er til enhver tid tilgjengelig hos N-bup: "Henvisningsskjema."

Du kan også finne lagret versjon av skjemaet her (sist revidert 1.4.2011).


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.