Spørreskjema ved mistanke om matbåren sykdom

Nytt skjema for melding av matbåren sykdom, Mattilsynet 2011

Skjemaet foreligger i PDF format og er beregnet for utskrift før utfylling.

Klikk her for å åpne skjemaet


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.