Bivirkningsskjema

Bivirkninger av legemidler

Leger i klinisk legearbeid er pålagte å melde bivirkninger av medisiner. Bivirkninger meldes etter gjeldende regler i Legemiddelforskriften (§11-7)

Bivirkning av nye antikoagulantia


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.