Bivirkningsskjema

Bivirkninger av legemidler

Leger i klinisk legearbeid er pålagte å melde bivirkninger av medisiner. Bivirkninger meldes etter gjeldende regler i Legemiddelforskriften (§11-7)

  • Bivirkningsskjema - ferdig utfylt sendes RELIS i din helseregion
  • Felles europeisk overvåkningsliste

Bivirkning av nye antikoagulantia


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.