Alkohol-audit

Alcohol Use Disorder Identification Test

1. Hvor ofte drikker du alkohol?

0Aldri
1Månedlig eller sjeldnere
2To til fire ganger i måneden
3To til tre ganger i uken
4Fire ganger i uken eller mer

2. Hvor mange alkoholenheter (en drink, et glass vin eller 1 liten flaske pilsnerøl) tar du på en "typisk" drikkedag?

01-2
13-4
25-6
37-9
410 eller flere

3. Hvor ofte drikker du seks alkoholenheter eller mer?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

4. Hvor ofte i løpet av siste året var du ikke i stand til å stoppe å drikke etter at du hadde begynt?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

5. Hvor ofte i løpet av siste året unnlot du å gjøre ting du skulle ha gjort pga. drikking?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

6. Hvor ofte starter du dagen din med alkohol?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

7. Hvor ofte i løpet av det siste året har du hatt skyldfølelse pga. drikking?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

8. Hvor ofte i løpet av det siste året har det vært umulig å huske hva som hendte kvelden før pga drikking?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

9. Har du eller andre blitt skadet som følge av at du har drukket?

0Nei
2Ja, men ikke i løpet av siste år
4Ja, i løpet av siste år

10. Har en slektning, venn eller lege bekymret seg over drikkingen din, eller antydet at du bør redusere?

0Nei
2Ja, men ikke i løpet av siste år
4Ja, i løpet av siste år

Total skår AUDIT:

Ved verdi > = 8 er det grunn til å vurdere tiltak for redusert alkoholforbruk.

Nullstill skjema

Dersom du skal gjøre gjentatte beregninger, kan du enkelt nullstille skjemaet ved å trykke F5.

Kilder

Referanser

  • Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB, Monteiro MG. AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. World Health Organization, 2001.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.