Tetanusprofylakse

 • Den beste og viktigste profylaksen er god sårvask og sårrevisjon så tidlig som mulig
 • Rent sår er sår som ikke er synlig forurenset, eller er renset og revidert innen 6 timer etter skaden
 • Urent sår er synlig forurenset sår eller sår med dødt vev, som ikke er renset og revidert innen 6 timer etter skaden
Rent sår1  
VaksinasjonsstatusTid siden siste vaksinedoseImmunisering
Basisvaksinert (3 eller 4 doser med korrekt intervall)< 10 årIngen
≥ 10 årVaksine, én dose
Delvis basisvaksinert (siste dose mangler)Mindre enn 12 mndIngen vaksine
12 mnd eller merVaksine, én dose
Fått kun én vaksinedose -Vaksine, 2 doser med minst 6 mnd intervall
Ikke vaksinert eller ukjent vaksinasjonsstatus Full basisvaksinering: 1 dose straks, ny dose etter 4-8 uker og etter 12 mnd

 

Urent sår1  
VaksinasjonsstatusTid siden siste vaksinedoseImmunisering
Basisvaksinert (3 eller 4 doser med korrekt intervall)< 5 årIngen
≥ 5 årVaksine, én dose
Delvis basisvaksinert (siste dose mangler)< 12 mndIngen
< 5 årVaksine, én dose
> 5 årHTIg + vaksine, én dose
Fått kun èn vaksinedoseHTIg + vaksine, 2 doser vaksine med minst 6 mnd intervall
Ikke vaksinert eller ukjent vaksinasjonsstatus HTIg + full basisvaksinering
 • Spedbarn: anbefales vaksine med DTP-IPV-Hib slik at dosen kan inngå i barnevaksinasjonsprogrammet
 • Barn > 3 år og voksne: Kombinasjonsvaksine DTP (Boostrix), eller DTP-IPV (Boostrix-polio, Repevax)
 • HTIg = Humant Tetanus Immunglobulin (Tetagam - søknad via legemiddelverket)
  • Kan gis samtidig med tetanusvaksine, men på en annen kroppsdel
  • Bør gis før sårrevisjon
  • Dosering: 50 IE er vanlig dose - men 500 IE aktuelt ved mistanke om stor smittedose

Kilder

Referanser

 1. Smittevernveilederen. Tetanus (stivkrampe) - veileder for helsepersonell. Siste endret 6.4.2015. Folkehelseinstituttet 2015.

Fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.