Overvåkning og Glasgow Coma Scale

  • Poengene fra hver av de tre gruppene summeres
  • Undersøkelsene gjentas med regelmessige mellomrom. Totalskår sammenlignes fra gang til gang for å få et inntrykk av endring i bevissthetsnivå over tid
  • Poengsum under 8 indikerer alvorlig skade

Hodeskade - skjema for overvåkning

Klokkeslett

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato
Blodtrykk

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsfrekvens

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsoksimetri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETCO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupiller

Høyre, størrelse (mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupillreaksjon

N = Normal

F = Forsinket

- = Ingen reaksjon

Reaksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

Venstre, størrelse (mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasgow Coma Scale

Åpning av øynene (Ø)4 Spontant
3 Ved tiltale
2 Ved smertestimulering
1 Ingen reaksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

L = Lukket pga hevelse

Motorisk respons (M)6 Følger oppfordringer
5 Lokaliserer smerte
4 Avverger smerte
3 Fleksjon ved smerte
2 Ekstensjon ved smerte
1 Ingen reaksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbal respons (V)Voksne og store barn

5 Orientert
4 Forvirret, desorientert
3 Usammenheng. tale
2 Uforståelige lyder
1 Ingen reaksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

Små barn (0-23 mndr)

5 Smiler, lytter
4 Gråter, kan trøstes
3 Inadekvat gråting
2 Uforståelige lyder
1 Ingen reaksjon
GCS-skåre = Ø+M+V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.