Vurdering av dehydrering hos voksne

Kliniske tegn

Mild

Moderat

Alvorlig

*Vekttap (%)

< 5

5-10

> 10

Allmenntilstand

Kjekk, ev. urolig, tørst

Slapp el. urolig, tørst

Slapp, apatisk

Respirasjon

Normal

Dyp

Dyp og rask

Radialispuls (håndleddspuls)

Normal

Svak

Vanskelig å finne

Perifer sirkulasjon
(Kan påvirkes av temp.!)

Normal, ev. kalde tær
**Kapillær refill < 2 sek

Ev. perifer kulde
Kapillær refill varierer

Perifer kulde el. cyanose
Kapillær refill > 3 sek

Urinproduksjon

Nærmest normal

Redusert, mørk urin

Anuri

Slimhinner

Fuktige

Tørre

Meget tørre

Tårevæske

Ja

Nei

Nei

Turgor

Normal

Noe nedsatt

Stående hudfold

*Vekttap og væskeunderskudd:

  • 5 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 50 ml/kg
  • 5-10 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 50-100 ml/kg
  • 10 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 100 ml/kg. (En person på 70 kg har da et underskudd på 7000 ml, dvs et vekttap på 7 kg)

**Kapillær refill: Klem på et hudområde slik at det avblekes. Ta tiden det tar før hudområdet gjenvinner normal farge.

Kilder

Relevante lover og forskrifter


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.