Major (ICD-10) Depresjon Spørreskjema

Spørsmålene under handler om hvordan du har hatt det de siste 2 ukene!

Spørreskjemaet ble utviklet av en gruppe ledet av professor i psykiatri ved Frederiksborg General Hospital in Denmark1.

 Hvor stor en del av tiden      
  Hele tidenDet meste av tidenLitt over halve tidenLitt under halve tidenLitt av tidenIkke på noe tidspunkt
1Har du følt deg trist eller lei?
2Har du manglet interesse for dine daglige gjøremål?
3Har du følt at du manglet energi og krefter?
4Har du hatt mindre selvtillit?
5Har du hatt dårlig samvittighet eller skyldfølelse?
6Har du følt at livet ikke var verd å leve?
7Har du hatt vanskeligheter med å konsentrere deg, f.eks. å lese avis eller følge med på fjernsyn?
8aHar du følt deg rastløs?
8bHar du følt deg mer stille?
9Har du hatt vanskeligheter med å sove om natten?
10aHar du hatt nedsatt appetitt?
10bHar du hatt økt appetitt?

Total score (item 1-10).

Sum:

Tolkning av skår

Benyttes MDI som en rating scale på samme måte som Hamiltonskalaene, er det summen av de 10 spørsmålene som angir graden av depresjon. For spørsmål 8 og 10, hvor det er to svaralternativer (a) og (b), velger man det som har høyest skår. Den teoretiske sum-skår går derfor fra 0 (ingen depresjon) til 50 (maksimal depresjon).

  • MDI total skår < 20: Normal person med hensyn til depresjon
  • MDI total skår 20-24: Indikerer lett depresjon
  • MDI total skår 25-29: Indikerer moderat depresjon
  • MDI total skår > 29: Indikerer alvorlig depresjon

Kilder

Referanser

  1. Bech P, Rasmussen N-A, Olsen LR, Noerholm V, Abildgaard W. The sensitivity and specificity of the Major Depression Inventory, using the Present State Examination as the index of diagnostic validity. J Affect Disord 2001; 66: 159-164 PubMed

Fagmedarbeidere

  • © Psychiatric Research Unit, WHO Collaborating Center for Mental Health, Frederiksborg General Hospital, DK-3400 Hillerød

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.