Edinburgh postnatal depresjonsskår (EPDS)

Edinburgh postnatal depresjonsskår er et spørreskjema som er laget for å oppdage pasienter med depresjon etter fødsel (fødseldepresjon). Pasienten kan selv fylle ut skjemaet, men vurderingen av skåren, behovet for ytterligere utredning og eventuell behandling må tas av allmennlegen.

Edinburgh postnatal depresjonsskår ble opprinnelig utviklet av professor John Cox i Edinburgh1. Spørreskjemaet har fått en stor utbredelse og brukes i mange land. Det er testet ut og funnet nyttig også i Norge2-3.

Navn:Fødselsdato:Dato:

1. Har du siste 7 dager kunnet le og se det komiske i en situasjon?

Like mye som vanlig
Ikke riktig så mye som jeg pleier
Klart mindre enn jeg pleier
Ikke i det hele tatt

2. Har du siste 7 dager gledet deg til ting som skulle skje?

Like mye som vanlig
Noe mindre enn jeg pleier
Klart mindre enn jeg pleier
Nesten ikke i det hele tatt

3. Har du siste 7 dager bebreidet deg selv uten grunn når noe gikk galt?

Ja, nesten hele tiden
Ja, av og til
Ikke særlig ofte
Nei, aldri

4. Har du siste 7 dager vært nervøs eller bekymret uten grunn?

Nei, slett ikke
Nesten aldri
Ja, iblant
Ja, veldig ofte

5. Har du siste 7 dager vært redd eller fått panikk uten grunn?

Ja, svært ofte
Ja, noen ganger
Sjelden
Nei, aldri

6. Har du siste 7 dager følt at det har blitt for mye for deg?

Ja, jeg har stort sett ikke fungert i det hele tatt
Ja, iblant har jeg ikke klart å fungere som jeg pleier
Nei, for det meste har jeg klart meg bra
Nei, jeg har klart meg like bra som vanlig

7. Har du siste 7 dager vært så ulykkelig at du har hatt vanskeligheter med å sove?

Ja, for det meste
Ja, iblant
Ikke særlig ofte
Nei, ikke i det hele tatt

8. Har du siste 7 dager følt deg nedfor eller ulykkelig?

Ja, det meste av tiden
Ja, ganske ofte
Ikke særlig ofte
Nei, ikke i det hele tatt

9. Har du siste 7 dager vært så ulykkelig at du har grått?

Ja, nesten hele tiden
Ja, veldig ofte
Ja, det har skjedd iblant
Nei, aldri

10. Har tanken på å skade deg selv streifet deg, de siste 7 dagene?

Ja, nokså ofte
Ja, av og til
Ja, såvidt
Aldri

Sum

EPDS-skår, 0-30 poeng

Skåringsveiledning

EPDS er i en norsk studie blitt validert i forhold til DSM-IV-kriteriene for alvorlig depresjon (major depression). Ved å bruke en skårgrense på 10 eller høyere, hadde testen en sensitivitet på 100% og en spesifisitet på 87%. Det vil si at alle tilfeller med alvorlig depresjon ble fanget opp av testen (sensitivitet), og 87% av dem uten depresjon ble korrekt klassifisert som uten depresjon (spesifisitet) - det vil si at 13% ble feilaktig klassifisert som deprimerte (falske positive).

Selv om den norske studien har et begrenset omfang, stemmer resultatene godt med valideringsstudier i andre land.

Kilder

Referanser

  1. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987; 150: 782-786. British Journal of Psychiatry
  2. Eberhard-Gran M, Eskild A, Tambs K, Schei B, Opjordsmoen S. The Edinburgh Postnatal Depression Scale: Validation in a Norwegian community sample. Nord J Psychiatry 2001; 55: 113-7. PubMed
  3. Eberhard-Gran M, Eskild A, Tambs K, Opjordsmoen S, Samuelsen SO. Review of validation studies of the Edinburgh Postnatal Depression Scale. Acta Psychiatr Scand 2001; 104: 243-9. PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.