Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS)

Selvrapporterings skjema for voksne der ADHD mistenkes. Testen beregner sannsynlighet for å ha ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse).

Testen ble utviklet i samarbeid mellom WHO (© WHO) og forskere ved New York University Medical School og Harvard Medical School1. Testen inneholder 18 spørsmål som er konsistente med DSM-IV-kriterier for ADHD hos voksne og synes å ha god validitet2.

Navn:
Fødselsdato: Dato:

Instruks

Merk av det tallet som best mulig beskriver din atferd i løpet av de siste 6 måneder.

Del A

1. Hvor ofte gjør du ubetenksomme feil når du må arbeide med en kjedelig eller vanskelig oppgave?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

2. Hvor ofte har du vansker med å opprettholde oppmerksomheten når du utfører kjedelig arbeid, eller arbeid som innebærer gjentakelser?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

3. Hvor ofte har du vansker med å konsentrere deg om hva andre sier til deg, selv om de snakker direkte til deg?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

4. Hvor ofte har du vansker med å få gjort ferdig de siste detaljer av en oppgave, når den utfordrende delen er gjennomført?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

5. Hvor ofte har du vansker med å få plassert saker i riktig rekkefølge når du arbeider med oppgaver som krever organisering?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

6. Når du har en oppgave som krever mye gjennomtenkning, hvor ofte unngår eller utsetter du å begynne med den?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

7. Hvor ofte har du forlagt eller har vansker med å finne igjen ting hjemme eller på jobben?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

8. Hvor ofte distraheres du av aktiviteter og støy rundt deg?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

9. Hvor ofte har du vanskeligheter med å huske avtaler eller forpliktelser?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

Del A: Sum

Del B

10. Når du må sitte stille over en lengre tid, hvor ofte beveger du hender eller føtter på en urolig eller rastløs måte?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

11. Hvor ofte må du forlate din plass i møter eller andre situasjoner, hvor det forventes at du blir sittende?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

12. Hvor ofte føler du deg rastløs eller urolig?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

13. Hvor ofte har du vansker med å koble ut og slappe av når du har tid til deg selv?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

14. Hvor ofte føler du deg overaktiv og tvunget til å gjøre ting, som om du var drevet av en motor?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

15. Hvor ofte opplever du at du snakker for mye i sosiale situasjoner?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

16. Når du deltar i en samtale, hvor ofte fullfører du andres setninger før de selv kan gjøre det?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

17. Hvor ofte har du vansker med å vente på at det er din tur i situasjoner hvor det forventes at man venter på tur?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

18. Hvor ofte forstyrrer du andre når de er opptatt?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Av og til
3 Ofte
4 Veldig ofte

Del B: Sum

Skåringsveiledning

Skår enten Del A eller Del B:

0-16. Vurdering: Lite sannsynlig ADHD

17-23. Vurdering: Sannsynlig ADHD

24 og mer. Vurdering: Meget sannsynlig ADHD

Kilder

Referanser

  1. Kessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., Walters, E.E. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Psychological Medicine, 35(2), 245-256
  2. Adler LA, Spencer T, Faraone SV, Kessler RC, Howes MJ, Biederman J, Secnik K. "Validity of pilot Adult ADHD Self- Report Scale (ASRS) to Rate Adult ADHD symptoms". Ann Clin Psychiatry 2006. 18 (3): 145–8.
  • World Health Organization (WHO) from WHO Composite International Diagnostic Interview. 2003.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.