Beregning av LDL-kolesterol

De fleste laboratorier måler ikke LDL-kolesterol, men beregner verdien ved Friedewalds formel:

  • LDL-kolesterol = total kolesterol - HDL-kolesterol - 0,45 x triglyserider

Formelen gjelder hvis pasienten er fastende og har triglyseridverdi mindre enn 4,5 mmol/l

Total kolesterol:   mmol/l  
HDL-kolesterol: - mmol/l  
Triglyserider: - 0,45 x mmol/l  
       
Kolesterol/HDL ratio: =    
LDL-kolesterol: = mmol/l  

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.