IPSS, Internasjonal prostata-symptomskår

Etternavn:
 Fornavn:
Fødselsdato:
Dato for vurdering:

 

Aldri

0 p

Mindre enn 1 av 5 ganger

1 p

Mindre enn halvparten

2 p

Omtrent halvparten

3 p

Mer enn halvparten

4 p

Nesten alltid

5 p

 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du hatt følelsen av at blæren ikke er blitt fullstendig tømt etter avsluttet vannlating?
 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet late vannet på nytt mindre enn 2 timer etter forrige vannlating?
 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet stoppe og starte under vannlating?
 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte synes du det har vært vanskelig å utsette vannlatingen?
 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du hatt svak urinstråle?
 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet trykke eller presse for å late vannet?
 1. I løpet av den siste måned, hvor mange ganger har du vanligvis måttet stå opp i løpet av natten for å late vannet?

Ingen


1 gang


2


3


4


5


Total IPSS-skår: Sum =  

 • < 8: Symptomatisk, mild.
 • 8-19: Symptomatisk, moderat.
 • > 19: Symptomatisk, alvorlig

Poengberegning

Poengberegning står i toppen av hver kolonne. For hvert kryss i kolonnen "Aldri" gis 0 poeng, for hvert kryss i kolonnen "Mindre enn 1 av 5 ganger" gis 1 poeng osv.

Livskvalitet - urinveissymptomer

Være meget god fornøydVære fornøydVære for det meste tilfredsHa blandede følelser, tilfreds/utilfredsVære for det meste utilfredsVære misfornøydHa det forferdelig
Hvis du resten av livet måtte leve med de samme vannlatningsproblemene som du har nå, hvordan ville du føle det?0123456
Livskvalitets index =

Livskvalitets index inngår som et tillegg til IPSS-skår.

Kilder

Referanser


  På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.