IPSS, Internasjonal prostata-symptomskår

Etternavn:
 Fornavn:
Fødselsdato:
Dato for vurdering:

 

Aldri

0 p

Mindre enn 1 av 5 ganger

1 p

Mindre enn halvparten

2 p

Omtrent halvparten

3 p

Mer enn halvparten

4 p

Nesten alltid

5 p

  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du hatt følelsen av at blæren ikke er blitt fullstendig tømt etter avsluttet vannlating?
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet late vannet på nytt mindre enn 2 timer etter forrige vannlating?
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet stoppe og starte under vannlating?
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte synes du det har vært vanskelig å utsette vannlatingen?
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du hatt svak urinstråle?
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet trykke eller presse for å late vannet?
  1. I løpet av den siste måned, hvor mange ganger har du vanligvis måttet stå opp i løpet av natten for å late vannet?

Ingen


1 gang


2


3


4


5


Total IPSS-skår: Sum =  

  • < 8: Symptomatisk, mild.
  • 8-19: Symptomatisk, moderat.
  • > 19: Symptomatisk, alvorlig

Poengberegning

Poengberegning står i toppen av hver kolonne. For hvert kryss i kolonnen "Aldri" gis 0 poeng, for hvert kryss i kolonnen "Mindre enn 1 av 5 ganger" gis 1 poeng osv.

Livskvalitet - urinveissymptomer

  Være meget god fornøyd Være fornøyd Være for det meste tilfreds Ha blandede følelser, tilfreds/utilfreds Være for det meste utilfreds Være misfornøyd Ha det forferdelig
Hvis du resten av livet måtte leve med de samme vannlatningsproblemene som du har nå, hvordan ville du føle det? 0 1 2 3 4 5 6
Livskvalitets index =  

Livskvalitets index inngår som et tillegg til IPSS-skår.

Kilder

Referanser

 

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.