IPSS, Internasjonal prostata-symptomskår

Etternavn:
Fornavn:
Fødselsdato:
Dato for vurdering:

 

Aldri

0 p

Mindre enn 1 av 5 ganger

1 p

Mindre enn halvparten

2 p

Omtrent halvparten

3 p

Mer enn halvparten

4 p

Nesten alltid

5 p

 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du hatt følelsen av at blæren ikke er blitt fullstendig tømt etter avsluttet vannlating?
 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet late vannet på nytt mindre enn 2 timer etter forrige vannlating?
 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet stoppe og starte under vannlating?
 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte synes du det har vært vanskelig å utsette vannlatingen?
 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du hatt svak urinstråle?
 1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet trykke eller presse for å late vannet?
 1. I løpet av den siste måned, hvor mange ganger har du vanligvis måttet stå opp i løpet av natten for å late vannet?

Ingen


1


2


3


4


5


Total IPSS-skår: Sum =  

 • < 8: Symptomatisk, mild.
 • 8-19: Symptomatisk, moderat.
 • > 19: Symptomatisk, alvorlig

Poengberegning

Poengberegning står i toppen av hver kolonne. For hvert kryss i kolonnen "Aldri" gis 0 poeng, for hvert kryss i kolonnen "Mindre enn 1 av 5 ganger" gis 1 poeng osv.

Livskvalitet - urinveissymptomer

Hvis du resten av livet måtte leve med de samme vannlatnings­problemene som du har nå, hvordan ville du føle det?
Være meget god fornøyd Være fornøyd Være for det meste tilfreds Ha blandede følelser, tilfreds/utilfreds Være for det meste utilfreds Være misfornøyd Ha det forferdelig
0 1 2 3 4 5 6
Livskvalitets index =

Livskvalitets index inngår som et tillegg til IPSS-skår.

Hovedkilde

 • Barry MJ, Fowler FJ, O'Leary MP, et al.: The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Measurement Committee of the American Urological Association. J Urol 1992 Nov; 148(5): 1549-57. pmid:1279218 

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.