Tyroksin, fritt T4

Definisjon

 • FT4 er forkortelse for fritt tyroksin
 • Tyroksin (T4) er et hormon som produseres i glandula thyroidea under stimulering av TSH
 • Tyroksin fungerer som en sirkulerende transportform som omdannes i vevene til trijodtyronin (T3), som er det biologisk aktive stoffet
 • Det meste av tyroksinet er bundet til transportproteiner i blodet, men en liten andel < 0,03% er ikke proteinbundet, såkalt fritt tyroksin som er biologisk aktivt
 • Konsentrasjonen av fritt tyroksin påvirkes ikke av endringer i proteinnivå og er derfor mest pålitelige parameter

Normalområde

 • Menn og kvinner: 11,6 - 19,1 pmol/L (St. Olavs Hospital)
 • Noe variasjon mellom laboratorier

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om hypo- og hypertyreose, sammen med TSH
 • Ved behandlingskontroll i stabil fase måles bare TSH

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Feilkilder

 • Tyroksinantistoffer, unormale bindeproteiner og visse medikamenter kan gi falskt for høye eller for lave resultater
 • Analytisk og biologisk variasjon oppgis til 9,1%

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • S-fritt T4 skal alltid tolkes sammen med s-TSH

Forhøyede verdier

 • Hypertyreose, sammen med lav TSH

Lav verdi

 • Hypotyreose, sammen med høy TSH
 • Ved overordnet, hypofysær eller hypothalamisk, hypotyreose er s-fritt T4 lav samtidig med lav eller normal s-TSH
  • I slike tilfeller må hypofysefunksjonen undersøkes
 • Under en alvorlig generell sykdom kan man finne nedsatt s-fritt T4 selv om pasienten er eutyreot
 • Langvarig underernæring som ved anoreksia nervosa kan gi lave verdier1-3

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Bo Hansen A, Kjeldsen HC. Thyroideahormoner. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist oppdatert 03.09.2014.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Fritt-T4, serum. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.

Referanser

 1. Douyon L, Schteingart DE. Effect of obesity and starvation on thyroid hormone, growth hormone, and cortisol secretion. Endocrinol Metab Clin North Am 2002 2002; 31: 173-89.
 2. Nedvidkova J, Papezova H, Haluzik M, Schreiber V. Interaction between serum leptin levels and hypothalamo-hypophyseal-thyroid axis in patients with anorexia nervosa. Endocr Res 2000; 26: 219-30. PubMed
 3. Coiro V, Volpi R, Capretti L, Caffarri G, Colla R, Chiodera P. Effects of pyridostigmine and naloxone on the abnormal TSH response to TRH during starvation in humans. J Investig Med 1999; 47: 227-31. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.