TSH

Definisjon

 • TSH er forkortelse for tyreoideastimulerende hormon. Kalles også tyrotropin
 • TSH er et hormon som syntetiseres i hypofyseforlappen og som stimulerer syntese og sekresjon av tyroideahormonene tyroksin (T 4 ) og trijodtyronin (T 3 )
 • TSH-sekresjonen stimuleres av TRH (thyrotropine releasing hormone) fra hypothalamus
 • TSH øker ved lav tyroksinkonsentrasjon og hemmes ved høy tyroksinkonsentrasjon i blod
 • TSH binder seg til en TSH-reseptor i follikkelcellene i tyreoidea, og stimulerer alle trinnene i hormonproduksjonen

Normalområde

Alder mIE/L St. Olavs Hospital
1-11 mnd 0,89 - 7,00 
1-5 år 0,78 - 6,66 
6-10 år 0,68 - 6,00 
11-15 år 0,56 - 5,44 
16-20 år 0,56 - 4,89 
Eldre enn 20 år 0,24 - 3,78 
 • Kommentar:
  • Metodeavhengige verdier, kfr. eget laboratorium.
  • Døgnvariasjon innenfor referanseområdet, høyest natt og morgen. I vanlig praksis har dette liten betydning

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk av hypo- eller hypertyreose. TSH er førstehåndsanalyse sammen med fritt tyroksin (FT 4 )
 • Kontroll av behandlingseffekt av tyroideahormoner eller tyreostatika. Samtidig kontroll av fritt tyroksin er unødvendig i stabil fase

Prøvetaking

 • Ved behandlingskontroll hos pasienter som bruker tyroxin bør prøven tas medikamentfastende om morgenen
 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høy TSH

 • Primær hypotyreose, >10,0 mIE/L eller TSH 3,6-10 og FT4 < 8-10 pmol/L
  • Autoimmun tyreoiditt har høy TSH, lav FT4 og positiv anti-TPO
  • Ofte periode med grenseverdier for TSH og FT4 før fullt utviklet sykdomsbilde
 • Sekundær hypotyreose, < 0,2 mIE/L (TSH-produserende hypofysetumor - sjelden)
 • Behandling med dopaminantagonister (eks. metoklopramid) eller litium kan gi høye TSH-verdier
 • Ved hypotyreose og forhøyet TSH kan det ta noen uker før normalisering av TSH ved behandling
 • Subklinisk hypotyreose
  • TSH 3,6-10 mIE/L og normale verdier av FT4 og FT3 og fravær av symptomer

Lav TSH

 • Primær hypertyreose TSH < 0,2 mIE/L (Graves sykdom)
  • Lav TSH, høy FT4 og/eller høy FT3 og positiv TSH-reseptor antistoff (TRAS) i serum
  • Ved toksisk knutestruma er TRAS negativ
 • Hypofysesvikt (sekundær hypotyreose) eller hypothalamussvikt (tertiær hypotyreose)
 • Behandling med glukokortikoider, levodopa og dopamin
 • Etter behandling for hypertyreose med supprimert TSH kan det gå 3-4 måneder før TSH er i normalt nivå

Behandlingskontroll

 • Ved substitusjonsbehandling med tyroxin bør TSH være i normalområdet, eventuelt i nedre del av normalområdet
 • Ved tyreostatikabehandling bør TSH være normalt / ikke forhøyet
 • Ved supprimering med tyroksin etter tyreoideakreft bør TSH ikke være målbar
 • For gravide i første trimester anbefales at TSH er lavere enn 2,5 mIE/L
 • For gravide i 2. og 3. trimester anbefales TSH lavere enn 3,0 mIE/L

Generelt

 • TSH reguleres langsomt
 • Ved hypertyreose kan det gå mange uker før produksjon kommer i gang, og flere måneder før normalisering

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Bo Hansen A, Gerdes U, Kjeldsen HC. Thyrotropin (TSH). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 01.05.2014.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. TSH, serum. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.

Referanser

 

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.