Transferrin, TIBC

Definisjon

 • TIBC betyr total ironbinding capacity og er et uttrykk for konsentrasjonen av transferrin, som er transportproteinet for jern i plasma
  • TIBC = 2 x transferrinkonsentrasjonen, da hvert molekyl av transferrin kan binde 2 jernatomer
 • TIBC fremkommer ved at det tilsettes jern til serum in vitro og deretter måles hvor mye jern serum kan binde
 • TIBC kan også beregnes på grunnlag av målt transferrin
 • Transferrinmetning beregnes av 100 x s-jern/TIBC %
 • Normalt er 20-45% av transferrinets totale jernbindingskapasitet belagt med jern (se transferrinmetning)

Normalområde

 • Menn og kvinner. 1,9 – 3,3 g/L eller 24 – 41 µmol/L
 • Omregningsfaktor fra g/L til µmol/L: (g/L) x 12,5  =  (µmol/L).

Transferrinmetning - normalområde

 • Kvinner 18-49 år: 10-50%
 • Kvinner > 50 år: 15-50%
 • Menn: 15-57%

Aktuelle indikasjoner

 • Måles sammen med s-jern ved mistanke om hemokromatose og ved jernbelastning
  • Transferrinmetning kan stige mange år før ferritin ved hereditær hemokromatose

Prøvetaking

Forberedelse

 • Hvis prøven skal brukes til å påvise hemokromatose, bør pasienten være fastende
 • Parenteral jernbehandling gir økt verdi av jern og transferrinmetning i inntil 4-6 uker etter injeksjonen

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • S-ferritin eller s-transferrin reseptor er mer pålitelige tester for å måle jernmangel, men de vanlige jernprøvene (s-ferritin, TIBC, s-jern) påvirkes av akutt og kronisk inflammasjon1
  • Transferrin-reseptor påvirkes ikke av inflammasjon

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Ved arvelig hemokromatose kan TIBC være lav eller normal, men transferrinmetningen er høy
 • Lave verdier ses ved akutte og kroniske inflammasjoner, akuttfasereaksjon, underernæring og nefrotisk syndrom.
 • Høye verdier ses ved jernmangel og østrogenpåvirkning (p-piller, graviditet)

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Gerdes U, Kjeldsen HC. Transferrin (TIBC). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 06.01.2014.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Transferrin, serum. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.

Referanser

 1. Galloway MJ, Stuart W, Smellie A. Investigating iron status in microcytic anaemia. BMJ 2006; 333: 791-3. PubMed
 2. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.