Testosteron

Definisjon

Hos menn

 • Hos voksne menn dannes mer enn 90% av testosteronet fra androstendion i Leydigcellene i testiklene, og produksjonen reguleres via hypofysens produksjon av LH
 • Testosteron omdannes i de perifere målorganer til det biologisk aktive 5-a-dihydrotestosteron (DHT)
 • Testosteron stimulerer vekst og utvikling av mannlige kjønnsorganer og kjønnstrekk og stiger gradvid i løpet av puberteten. Det øker også muskelmassen og benmassen
 • Testosteron bindes til seksualhormonbindende globulin (SHBG, 44%) og albumin i plasma (54%), og kun 1-2% av hormonet er fritt og dermed biologisk aktivt
 • Testosteron måles som totaltestosteron sammen med SHBG, men kan også måles som fritt testosteron
 • Direkte måling av fritt testosteron er ikke tilgjengelig i vanlig klinikk
  • Fri testosteron indeks beregnes ved enkelte laboratorier
  • FTI beregnes på følgende måte: FTI = testosteron (nmol/l) x 10/SHBG (nmol/l)
 • Studier tyder på at totaltestosteron i noen tilfeller er for upresist til å fange opp for lavt testosteronnivå ved mannlig hypogonadisme1

Hos kvinner

 • Hos kvinner dannes 25% i ovariene som et biprodukt under syntese av østrogener, og 25% i binyrene som et biprodukt ved syntese av kortikosteroider. Den resterende andel dannes ved omdanning av prekursorer (særlig androstendion) i lever og muskler
  • Hos kvinner er det ingen regulering av produksjonen via hypofysen
 • Postmenopausalt er det fortsatt produksjon av testosteron i ovarienes stromaceller, stimulert av det høye nivå av gonadotropiner
 • Fritt testosteron kan stige postmenopausalt pga. fall i SHBG og kan gi hirsutisme

Referanseområder

 • Angitt referanseområde gjelder total-testosteron. Metodeavhengige verdier
 • Menn (St. Olavs Hospital)
  • 18 - 50 år: 6,7 - 31,9 nmol/L
   • Nedre normalgrense varierte mellom ulike laboratorier i USA fra 5,5 nmol/L til 10,4 nmol/L2
 • Kvinner (St. Olavs Hospital)
  • 18-50 år: 0,3 - 1,9 nmol/L 
  • ≥ 51 år: 0,2 - 1,1 nmol/L
 • Hos menn finnes høyeste verdier om morgenen og formiddagen og laveste verdier om kvelden
  • For menn yngre enn 45 år er det funnet en signifikant forskjell på 5-7 nmol/l mellom målinger kl. 07-09 og målinger mellom kl. 09-143
  • Hos menn eldre enn 45 år var det ikke signifikante forskjeller
 • Høyere konsentrasjoner ved fysisk aktivitet
 • Den frie biologisk aktive fraksjon av testosteron kan enten bestemmes direkte eller indirekte ved samtidig å bestemme SHBG
  • Fri testosteron indeks (FTI) i serum fra Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus
  • Kvinner morgenverdier 0,1– 0,6
  • Menn morgenverdier
   • 25 – 39 år: 3,0 – 14,7
   • 40 – 49 år: 2,2 – 9,1
   • 50 – 64 år: 1,9 – 8,4
 • Ekstern lenke til kalkulator for FTI ved St. Olavs Hospital

Aktuelle indikasjoner

Menn

 • Pubertas praecox eller tarda
 • Impotens
 • Mistanke om hypogonadisme

Kvinner

 • Polycystisk ovariesyndrom
 • Virilisering
 • Amenore
 • Kongenital binyrebarkhyperplasi
 • Mistanke om ovarie- eller binyrerbarktumor

Prøvetaking

Forberedelse

 • Prøven bør på grunn av betydelig døgnvariasjon tas om morgenen
 • Dette gjelder særlig menn

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Verdier sammenholdes med SHBG for å vurdere fritt testosteron
 • Tilstander som gir økt SHBG (hypertyreose, levercirrhose, østrogenpåvirkning, graviditet) gir høy konsentrasjon av totaltestosteron, men ikke nødvendigvis forhøyet aktivt (fritt) testosteron
 • Tilstander som gir lavere SHBG (hypotyreose, fedme, androgener) gir lav totaltestosteron, men ikke nødvendigvis lavt aktivt (fritt) testosteron
 • Måling av fritt testosteron er ikke rutinemessig tilgjengelig

Høye verdier

 • Polycystisk ovarialsyndrom
 • Virilisering, hirsutisme
 • Anovulasjon og/eller amenoré
 • Hormonproduserende ovarialsvulster
 • Binyrebarksvulster eller hyperplasi
 • Hypertyreose
 • Pubertas praecox
 • Cushings syndrom
 • Behandling med cimetidin kan også gi forhøyet verdi

Lave verdier

 • Hypogonadisme
  • I følge Norsk urologisk forenings anbefalinger for allmennleger, utvikles kliniske tegn på testosteronmangel gradvis når testosteron er < 11 nmol/L4
 • Hypofysesvikt
 • Pubertas tarda
 • Klinefelter syndrom
 • Downs syndrom
 • Erektil dysfunksjon/impotens
 • Alkoholisme
 • Levercirrhose
 • Uttalt fedme (nedsatt SHBG)
 • Nyresvikt
 • Underernæring
 • Alkoholmisbruk
 • Østrogen- eller kortikosteroid behandling

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Bo Hansen A, Kjeldsen HC. Testosteron (total). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 31.07.2014.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Testosteron, serum. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.

Referanser

 1. Anawalt BD, Hotaling JM, Walsh TJ, Matsumoto AM. Performance of total testosterone measurement to predict free testosterone for the biochemical evaluation of male hypogonadism. J Urol 2012; 187: 1369-73. PubMed
 2. Le M, Flores D, May D, et al. Current practices of measuring and reference range reporting of free and total testosterone in the United States. J Urol 2016 May; 195:1556. doi: 10.1016/j.juro.2015.12.070 DOI
 3. Welliver RC Jr, Wiser HJ, Brannigan RE, et al. Validity of midday total testosterone levels in older men with erectile dysfunction. J Urol 2014. doi:10.1016/j.juro.2014.01.085 DOI
 4. Hypogonadisme. Norsk urologisk forenings anbefalinger for allmennleger juni 2013.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.