Sink

Definisjon

 • Totalkonsentrasjon av sink (Zn) i plasma, målt i µmol/L
 • Sink er et spormetall som transporteres i blodet bundet til albumin (60-70%) og alfa2-makroglobulin (30–40%), samt i mindre grad til transferrin og frie aminosyrer
 • Måling av zink (Zn) er relevant ved mistanke om zinkforgiftning eller zink-mangel, herunder Acrodermatitis enteropatica, malabsorpsjon og behandling med penicillamin1-2
 • Funksjoner
  • Sink inngår i mange enzymer og spiller en viktig rolle for proteinsyntese. Sink er spesielt viktig når det gjelder vekstprosesser og i sårtilhelingen
  • Har betydning for noen sensoriske kvaliteter, spesielt lukt og smak
 • Sinkmangel
  • Vil kunne gi mange ulike symptomer
  • Vev som er spesielt sårbare for sinkmangel er hud og testikler og øvrige vev som er i rask vekst
  • Symptomer som settes i forbindelse med sinkmangel, er nedsatt smakssans, redusert vekst, hypogonadisme hos menn, dårlig sårtilheling, hudsymptomer, nedsatt appetitt, anoreksi, trøtthet og nedsatt immunforsvar
  • En diett med svært lite protein og rikelig med fiber kan føre til sinkmangel
  • Magert kjøtt har et høyt innhold av sink

Referanseområde

 • 12–18 µmol/L (metodeavhengig)
 • Konsentrasjonen synker noe med alderen
 • Døgnvariasjon viser høyeste verdier omkring kl. 09 og kl. 18
 • Gravide og p-pillebrukere har litt lavere referanseområde

Aktuelle indikasjoner

 • Ved kroniske leggsår
 • Utredning ved dårlig sårtilheling, nedsatt smakssans, malnutrisjon, malabsorpsjon, samt ved redusert vekst hos barn og unge
 • Ved acrodermatitis enteropathica
 • Kontroll ved behandling med penicillamin og ved langvarig parenteral ernæring

Prøvetaking

 • Serum
 • Benytt nåler, rør og propper som ikke forurenser prøven med sink. Bruk metallfritt rør eller helst plastrør med plastpropp. Kork eller gummipropp må ikke benyttes. Kontakt laboratoriet som eventuelt kan levere spesialrør
 • Unngå hemolyse
 • Separer serum fra blodlegemene innen en time etter prøvetakingen

Feilkilder

 • Hemolyse i serum gir falskt høye verdier, da sinkkonsentrasjonen i erytrocyttene er betydelig høyere enn i serum
 • Falskt høye verdier fås også ved forurensing via feil prøvetakingsutstyr

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Må vurderes i forhold til mengden s-albumin
  • Alle sykdommer som gir nedsatt s-albumin, vil også føre til lavere s-sink
  • Sikker sinkmangel foreligger når s-sink relativt sett har sunket mer enn s-albumin
 • Høye verdier
  • Kan påvises ved porfyri
 • Lave verdier
  • Malnutrisjon, også parenteral ernæring uten sinktilskudd
  • Malabsorpsjon, også ved kronisk diaré, laktoseintoleranse, cøliaki, inflammatoriske tarmsykdommer, cystisk fibrose og etter tarmreseksjon
  • Maligne sykdommer
  • Akutte eller kroniske inflammatoriske sykdommer
  • Kroniske leversykdommer, særlig alkoholbetinget sykdom
  • Dårlig regulert diabetes
  • Behandling med thiazider
  • Behandling med penicillamin
  • Behandlig med kortikosteroider eller ACTH
  • Kongenitt acrodermatitis enteropathica

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Marginale tilfeller av sinkmangel i vevene, uten samtidig nedsatt s-sink, forekommer. I slike tilfeller kan bestemmelse av sink i døgnurin gi tilleggsinformasjon

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Zink. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 23.11.2010
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sink, serum. Sist oppdatert 29.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Nilsson-Ehle P (red). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg.. Lund: Studentlitteratur; 2012.
 2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2012.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.