Seksualhormonbindende globulin, SHBG

Definisjon

 • SHBG er forkortelse for seksualhormonbindende globulin
 • SHBG er et transportprotein for testosteron og dihydrotestosteron, og i noen grad også for østradiol
 • Gjennom binding til transporthormon får vi et depot av hormonene i blodet. Globulinet beskytter også mot metabolisering
 • Mengden av SHBG bestemmer andelen av frie, biologisk aktive kjønnshormoner i blodet
  • Østrogener øker konsentrasjonen av SHBG
  • Androgener nedsetter konsentrasjonen av SHBG
  • Postmenopausalt faller SHBG og dermed stiger fritt testosteron

Normalområde

 • Menn
  • < 60 år: 8 - 60 nmol/L
  • > 60 år: 15 - 90 nmol/L
 • Kvinner
  • 23 - 100 nmol/L
 • Metodeavhengige verdier

Aktuelle indikasjoner

 • Bestemmes sammen med testosteron for å bedømme den frie, biologisk aktive testosteronfraksjonen

Hos kvinner

 • Mistanke om økt androgenproduksjon hos kvinner med
  • infertilitet,
  • menstruasjonsforstyrrelser (amenoré, oligomenoré),
  • hirsutisme eller virilisering
  • akne

Hos menn

 • Mistanke om mannlig hypogonadisme

Barn

 • Spørsmål om for høy eller for lav androgenproduksjon hos barn

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Vurdering av unormalt prøvesvar

Lave verdier

 • Økt androgenproduksjon
 • Polycystisk ovariesyndrom
 • Hypotyreose
 • Fedme (særlig hos kvinner)
 • Malnutrisjon, malabsorpsjon og proteintapende tilstander
 • Medikamenter som androgener, glukokortikoider, cimetidin eller danazol

Høye verdier

 • Normalt ved graviditet
 • Levercirrhose
 • Hypertyreose
 • Mannlig hypogonadisme
 • Medikamenter som østrogener, tyroideahormoner, barbiturater, antiepileptika, antiandrogener, klomifen eller tamoxifen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Bo Hansen A, Kjeldsen HC. Seksualhormonbindende globulin (SHBG). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 01.05.2014.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Seksualhormonbindende globulin, serum. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.

Referanser

 

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.