Prolaktin

Definisjon

 • Prolaktin er et hormon som produseres i hypofysen. Utskillelsen styres av hypothalamus som stimuleres av thyrotropin-releasing hormon (TRH) og som hemmes av dopamin
 • Funksjonelle eller strukturelle lesjoner i hypothalamus eller hypofysestilken kan medføre økt sekresjon og forhøyet prolaktin i blodet
 • Prolaktin er nødvendig for utvikling av brystkjertlene både i puberteten og under graviditet, og for laktasjonen
 • Høye nivåer av prolaktin har en ovariehemmende effekt hos kvinnen

Referanseområde

 • Kvinner: 102 - 496 mIE/L1
 • Menn: 86 - 324 mIE/L1
 • Ulike laboratorier benytter ulike målemetoder for å analysere prolaktin. Enhetene ng/mL og mIE/l lar seg derfor ikke umiddelbart sammenligne. Referanserammene til de ulike analysemetodene må derfor benyttes når en vurderer disse prøvesvarene

Aktuelle indikasjoner

 • Begge kjønn
  • Gonadeinsuffisiens, spesielt ved samtidig galaktorré
  • Mistanke om patologisk prosess eller funksjonsforstyrrelse i hypothalamus-hypofyseområdet
  • Kontroll etter behandling for svulster i dette området
 • Kvinner
  • Galaktorè
  • Oligo/amenorré
  • Infertilitet
 • Menn
  • Galaktoré
  • Infertilitet
  • Impotens og redusert libido

Prøvetaking

 • Betydelig døgnvariasjon
 • Prøven bør tas om formiddagen etter at pasienten har vært våken og oppegående i minst 3 timer1
 • Det anbefales at prøven tas fastende fordi særlig proteininntak kan øke prolaktinnivået
 • Pga. spontane døgnvariasjoner kan flere prøver være nødvendige

Prosedyre for prøvetaking

 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Analyse av serum

Feilkilder

 • Stor variasjon gjennom døgnet

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Under søvn, ved stress, svangerskap, diegiving og hos nyfødte sees en fysiologisk hyperprolaktinemi

Høye verdier

 • Patologisk hyperprolaktinemi observeres ved prolaktinproduserende hypofyseadenomer (prolaktinomer) og romoppfyllende eller destruktive prosesser i hypothalamus-hypofyse området, samt ved en rekke andre endokrine og ikke-endokrine patologiske tilstander
 • Hypofyseadenom
 • Tumores i hypothalamus-hypofyse
 • Hypotyreose
 • Medikamenter
  • Fentiaziner, trisykliske antidepressiva, meprobamat, haloperidol, metyldopa, amfetamin og kokain, antihypertensiva, cimetidin, verapamil, østrogener, insulin
 • Høyt prolaktinnivå kan sees under og etter kokainmisbruk
 • Hyperprolaktinemi fører hos begge kjønn nesten alltid til forstyrret gonadefunksjon og infertilitet

Lave verdier

 • Hypofysesvikt (Sheehans syndrom)

Oppfølging av unormalt resultat

 • Unormalt resultat tilsier gjentatt prøve. Forklaringen kan være stress eller døgnvariasjon
 • MR-scanning av hypofysen ved sikker hyperprolaktinemi

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung N. Prolactin. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 04.02.2016.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Prolaktin, serum. Sist oppdatert 09.09.2014.

Referanser

 1. Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Analyser og undersøkerlser: Prolaktin. Uthentet 10.10.2013

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.