Progesteron

Definisjon

 • Progesteron er det naturlig forekommende gestagenet hos mennesket
 • Produksjon av gestagen foregår i corpus luteum og utskillelse stimuleres og reguleres av gonadotrope hormoner fra hypofyse, særlig LH1-3
 • Små mengder produseres også som et biprodukt i steroidproduksjonen i binyrer og testikler
 • Progesterons viktigste funksjon er, sammen med østradiol, å stimulere endometriet til å bli mottakelig for implantasjon av det befruktede egget
 • Under menstruasjonssyklus umiddelbart før ovulasjon øker progesteron østradiols positive feedback til hypofysen, hvilket medfører den brå stigningen i både LH og FSH, som er nødvendig for ovulasjonen. Progesteron stiger frem til en uke før menstruasjon
 • Under graviditet vil progesteronkonsentrasjonen stige først fra corpus luteum og senere fra placenta

Referanseområde

 • Metodeavhengige verdier. Konferer derfor med utførende laboratoriums referanseområder. Nedenstående verdier fra Hormonlaboratoriet, OUS Aker, mai 2014
 • Kvinner
  • Follikelfase: < 3,4 nmol/L
  • Lutealfase: > 11,6 nmol/L
  • Postmenopause: < 3,0 nmol/L
 • Menn
  • 0,6 - 2,5 nmol/L
 • Bruk av p-piller gir lave verdier under hele syklusen

Aktuelle indikasjoner

 • Infertilitet
 • Menstruasjonsforstyrrelser
 • Til å bekrefte eggløsning
 • Mistanke om sviktende gonadefunksjon hos kvinner
 • Mistanke om abnorm gonadefunksjon hos kvinner
 • Vurdering av corpus luteum funksjon
 • Under graviditet vil målingen kunne gi opplysninger om ovarial- evt. placentafunksjonen1
  • Det gjøres av og til seriemålinger av progesteron i 1. trimester hos kvinner med gjentatte spontanaborter for å undersøke om de ha sviktende corpus luteum funksjon.

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Verdien stiger fra en uke før menstruasjon og er høy i lutealfasen. Brukes for å vurdere funksjon av corpus luteum og bekreftelse av eggløsning
 • Dersom prøven skal benyttes til å bekrefte eggløsning, må prøven tas i midtlutealfasen (7 dager før forventet menstruasjon, dvs. dag 21 hos kvinner med regelmessig syklus på 28 dager) og verdier over ca. 20 nmol/L viser at det sannsynligvis har vært eggløsning
 • Lav verdi tyder på
  • manglende eggløsning
  • anovulatoriske sykluser
  • sviktende corpus luteumfunksjon
  • p-pillebruk
  • truende abort - utilstrekkelig funksjon av corpus luteum eller placenta
 • Høye verdier kan påvises
  • Etter ovulasjon (lutealfasen), under graviditet, ved ufullstendig placentaavgang, mola hydatidosa, chorionkarsinom, lipoid ovarial tumor, theca luteincyste og kongenital adrenal hyperplasi på grunn av 21-hydroksylase-, 17a-hydroksylase- eller 11b-hydroksylasemangel

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Hornung N, Hansen-Nord G, Hansen AB, Kjeldsen HC. Progesteron. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 08.09.2014.

Referanser

 1. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Progesteron. Sist oppdatert 09.09.2014.
 2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
 3. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur; 2012.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.