Lipoprotein (a)

Definisjon

 • Lipoprotein (a) er LDL-lignende lipoproteinpartikler der lipidene er bundet til apo-lipoprotein (a). Metabolismen og funksjonen til lipoprotein (a) er delvis ukjent
 • Lp(a) har en viss interaksjon med plasminogen, og kan føre til nedsatt fibrinolyse. Dette kan kanskje forklare at forhøyede nivåer av lipiprotein (a) er assosiert med økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom1
 • Serumnivå av lipoprotein (a) er hovedsakelig bestemt genetisk, men påvirkes også av faktorer som alder, rase, hormonstatus, lever- og nyrefunksjon. Kosthold ser derimot ikke ut til å spille noen rolle.

Referanseområde

 • Avhenger av det enkelte laboratoriums metode

Aktuelle indikasjoner

 • Kan bidra til å forklare utvikling av eller bedømme risiko for å utvikle hjertekarsykdom2-3
 • Bør fortrinnsvis kun brukes av kardiologer

Testegenskaper

 • Varierer med metode

Prøvetaking

 • Serum. Vakumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig venestase forut for og under prøvetakingen

Feilkilder

 • Langvarig venestase

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Lave verdier har ingen signifikans
 • Høye verdier
  • Indikasjon på økt sjanse for arteriosklerotisk sykdom sammenholdt med andre kjente risikofaktorer
  • Særlig er risikoen for cerebral karsykdom økt4

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Rådgivning angående total risiko for hjerte-kar sykdom - det er de øvrige risikofaktorer som kan påvirkes
 • Kost eller lipidsenkende medikamenter påvirker ikke nivået av Lp(a)
 • Spesialistoppgave

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Rørbæk P, Kjeldsen HC. Lipoproteiner. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 17.06.2010
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Apolipoprotein A-1, serum. Sist oppdatert 26.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Kamstrup PR, Tybjaerg-Hansen A, Steffensen R, Nordestgaard BG. Genetically elevated lipoprotein(a) and increased risk of myocardial infarction. JAMA 2009; 301: 2331-9. Journal of the American Medical Association
 2. Kamstrup PR. Lipoprotein(a) and ischemic heart disease--a causal association? A review. Atherosclerosis 2010; 211: 15-23. PubMed
 3. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K, Boren J, Andreotti F, Watts GF, et al. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J 2010; 31: 2844-53. European Heart Journal
 4. Erqou S, Kaptoge S, Perry PL, Di Angelantonio E, Thompson A, White IR, et al. Lipoprotein(a) concentration and the risk of coronary heart disease, stroke, and nonvascular mortality. JAMA 2009; 302: 412-423. Journal of the American Medical Association

Fagmedarbeidere

 • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov, Danmark
 • Pia Rørbæk Kamstrup, 1. reservelæge, ph.d., Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Danmark
 • Hans Christian Kjeldsen, læge, ph.d., Aarhus Universitet, afd. for almen medicin, Institut for Folkesundhed, Danmark
 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.