Lipase

Definisjon

 • Enzym som katalyserer spaltingen av tri- og diglyserider til monoglyserider, glyserol og fettsyrer1
 • Lipase produseres først og fremst i de eksokrine acinære cellene i pankreas, men også i magesekk, lever, tarm, fettvev og lunger
 • Ved akutt pankreatitt kommer økte mengder lipase over i blodet

Referanseområde

 • Menn og kvinner: 13 - 60 U/L
 • Metodeavhengige verdier

Aktuelle indikasjoner

 • Akutte magesmerter av uklar årsak
 • Mistanke om akutt pankreatitt
 • Ev. som supplement til målinger av amylase
  • Ved pankreatitt holder s-lipase seg forhøyet i lengre tid enn amylase, men gir for øvrig omtrent samme informasjon

Testegenskaper

 • Test med høyest sensitivitet og spesifisitet for diagnosen akutt pankreatitt (jfr. amylase)

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Akutt pankreatitt, som regel kraftig forhøyet
  • Stiger innen 4-8 timer, maksimal verdi etter 24 timer, gradvis normalisering etter 1-2 uker
  • Stigningen er mer enn 3 ganger over øvre grense i referanseintervallet, men ofte mye høyere - og er nærmest diagnostisk for denne tilstanden
  • Konsentrasjonen av s-lipase gjenspeiler ikke nødvendigvis omfanget av pankreasskaden
 • Moderat høye verdier, inntil 3 ganger øvre referansegrense
  • Kan ses hos alkoholikere uten pankreatitt, hos noen pasienter med kronisk pankreatitt og ved pankreaskreft, ved primær biliær cirrhose, morfintilførsel (spasme i m. sphincter Oddi) og ved nyresvikt
 • Etter ERCP
 • Pasienter som har høy s-amylase uten sykdom i pankreas, har sjelden høy verdi av s-lipase

Lave verdier

 • Cystisk fibrose
 • Utbredt kronisk pankreatitt i rolig fase, og noen ganger ved pankreaskreft

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. lipase (pancreas) I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist oppdatert 08.11.2010
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Lipase, serum. Sist oppdatert 29.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Lipase. Sist oppdatert 09.09.2014.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.