Kreatinin

Definisjon

 • Kreatinin er et nedbrytningsprodukt av kreatinfosfat, som finnes i skjelettmuskulatur
 • Kreatininproduksjonen er proporsjonal til muskelmassen
  • Den er typisk høyere hos yngre menn enn hos kvinner, barn og eldre, samt personer som har en liten muskelmasse på grunn av sykdom eller amputasjoner
 • Kreatinin fordeles i kroppens væsker, og filtreres fritt i nyrenes glomeruli
 • Serumkreatinin avhenger først og fremst av muskelmassens størrelse og glomerulær filtrasjonsrate (GFR). Dermed gir serumkreatinin et brukbart mål på nyrenes funksjon

Referanseområder

 • Kvinner: >17 år: 45 - 90 µmol/L 1
 • Menn: >17 år: 60 - 105 µmol/L
 • Laboratoriene oppgir oftest også en beregnet GFR-verdi (eGFR) basert på alder og kjønn, som gir et bedre estimat av nyrefunksjonen enn kreatinin alene
 • Barn2
  • 0 - 14 dager: 25 - 80 µmol/L (kan være litt høyere hos premature)
  • Inntil 1 år: 15 - 35 µmol/L
  • 1 - 3 år: 15 - 30 µmol/L
  • 3 - 5 år: 25 - 35 µmol/L
  • 5 - 7 år: 25 - 40 µmol/L
  • 7 - 9 år: 30 - 50 µmol/L
  • 9 - 11 år: 30 - 55 µmol/L
  • 11 - 13 år: 35 - 65 µmol/L
  • 13 - 15 år: 40 - 70 µmol/L
  • 16 - 18 år: Som for voksne, dog avhengig av utviklingstrinn
 • Verdier kan variere mellom laboratorier

Aktuelle indikasjoner

Prøvetaking

Forberedelse

 • De siste 12 timene før prøvetaking bør pasienten ikke ha spist mye kjøtt
  • S-kreatinin kan være økt med inntil 30% i flere timer etter et kjøttrikt måltid
 • Bør ikke ha inntatt kreatin, som f.eks. anvendes av kroppsbyggere som 'muskeloppbyggende kosttilskudd'
 • Bør ikke ha utfoldet kraftig fysisk aktivitet

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Feilkilder

 • Cimetidin, trimetoprim og probenecid hemmer tubulær sekresjon av kreatinin, og kan øke serumkreatinin uten at GFR er redusert
 • Kritisk differanse 13%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 13% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Nyresykdom
  • Uansett om den skyldes prerenale (sirkulasjonssvikt), renale (glomerulusskade) eller postrenale (avløpshinder) årsaker, og uansett om forløpet er akutt eller kronisk
  • Kronisk nyresvikt: Langsom stigning til verdier rundt 200, deretter ofte aksellerert stigning
  • Rask stigning ved postrenal svikt, f. eks retensjon
  • Hos pasienter med kjent nyresykdom kan endring i s-kreatinin tolkes som endring i (direkte målt) GFR, når produksjon og ekskresjon er i likevekt (denne sammenhengen er best når GFR er mellom 20 og 40 mL/min)
  • Estimert GFR gir også et bedre uttrykk for endringer i nyrefunksjonen enn kreatinin alene
 • Rhabdomyolyse
 • Pågående muskelatrofi

Lave verdier

 • Muskelatrofi
 • Underernæring
 • Redusert leverfunksjon
 • Behandling med glukokortikoider

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Nyresvikt behandles og utredes i spesialavdeling

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Kreatinin. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 09.02.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Kreatinin, plasma eller serum. Sist oppdatert 14.06.2010. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Mårtensson A, Rustad P, Lund H, Ossowicki H. Creatininium reference intervals for corrected methods. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 439-41. PubMed
 2. Ceriotti F, Boyd JC, Klein G, Henny J, Queralto J, Kairisto V, et al. Reference intervals for serum creatinine concentrations: assessment of available data for global application. Clin Chem 2008; 54: 559-66. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.