Karbamid, urinstoff

Definisjon

 • Karbamid (urinstoff, urea) er den dominerende utskillingsformen for nitrogen fra nedbrytningen av aminosyrer
 • Karbamid dannes i leveren og utskilles hovedsaklig i urinen. Ca. 25-40% av karbamidet diffunderer ut i tarmlumen og blir nedbrutt av bakterier
 • Den normale karbamidproduksjonen er 0,5-0,7 mol/døgn, men den kan økes ved økt proteininntak eller økt proteinkatabolisme
 • Karbamid fordeles i kroppen omtrent som vann. Membraner som er permeable for vann, er også permeable for karbamid
 • Analysen av karbamid brukes til å vurdere toksemigrad ved uremi, fordi det antas at opphopning av karbamid ved nyresvikt korrelerer med opphopningen av giftige substanser
 • S-karbamid er ikke et godt mål for glomerulær filtrasjonshastighet fordi det påvirkes av så mange andre ekstrarenale faktorer

Referanseområde

 • Kvinner 18 - 49 år: 2,6 - 6,4 mmol/l
 • Kvinner > 49 år: 3,1 - 7,9 mmol/l
 • Menn 18 - 49 år: 3,2 - 8,1 mmol/l
 • Menn > 50 år: 3,5 - 8,1 mmol/l

Aktuelle indikasjoner

 • Vurdering av toksemigrad ved uremi.
  • I allmennpraksis gir karbamid nesten aldri tilleggsinformasjon til kreatinin, og brukes derfor nesten ikke
 • Endringer i protein- og aminosyremetabolismen, for eksempel etter store traumer

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier kan skyldes
  • Nyresvikt. Redusert glomerulær filtrasjonshastighet og lav diurese.
  • Økt proteininntak, økt proteinnedbrytning i tarm (f.eks. ved tarmblødninger eller ileus), proteinnedbrytning ved traumer, postoperativt, sengeleie
 • Lave verdier kan skyldes
  • Økt ekskresjon
  • Økt diurese
  • Redusert produksjon: Overgang fra katabol til anabol fase (rekonvalesens etter sykdom) eller lavt proteininntak og akutt leversvikt

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Karmbamid. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 08.11.2010
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Karbamid, serum. Sist oppdatert 28.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.