IGF-, insulinliknende vekstfaktor 1

Definisjon

 • IGF-1 er forkortelse for insulinliknende vekstfaktor 1
 • IGF-1 er et polypeptid som frisettes fra flere ulike celler i kroppen under påvirkning av veksthormon (VH)1
 • Det produseres først og fremst i leveren, men også i epifysebrusk, muskler, tarm, ovarier, livmor og testikler
 • Relasjon til veksthormon
  • VH øker dannelsen av IGF-1 og stimulerer gjennom IGF-1 til vekst av støttevev og proteinsyntesen i muskelvev
  • IGF-1 har en mye lengre halveringstid i blodet enn veksthormonet. Dette gjør IGF-1 til et godt (indirekte) mål på veksthormonproduksjonen.
 • IGF-I har en insulinliknende virkning
  • Hemmer lipolyse
  • Stimulerer glukoseoksidasjonen i fettvev
  • Stimulerer glukose- og aminosyretransport inn i muskelceller
  • IGF-1 stimulerer beinvekst hos barn og unge
 • IGF-I har en atherogen virkning
  • Øker opptaket av LDL-kolesterol i celler og den etterfølgende inflammatoriske prosess

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Samme referanseområde for kvinner og menn
 • 1 - 7 år: 6,0 - 43,0 nmol/L
 • 8 - 11 år: 8,0 - 72,0 nmol/L
 • 12 - 18 år: 19,0 - 130,0 nmol/L
 • 19 - 30 år: 17,0 - 63,0 nmol/L
 • 31 - 55 år: 11,0 - 40,0 nmol/L
 • < 55 år: 7,0 - 29,0 nmol/L
 • Omregningsfaktor fra µg/L til nmol/L er 7,649
  • F.eks.: 500 µg/L = 500/7,649 = 63 nmol/L

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om forstyrrelser i veksthormonproduksjonen, både akromegali og veksthormonmangel
 • Mistanke om IGF-1-produserende tumor
 • Oppfølging av veksthormonbehandling
 • Mistanke om doping med veksthormon eller syntetiske veksthormonanaloger

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Tas ved sykehuslaboratorium. Straks etter sentrifugering overføres serum til plastrør og fryses umiddelbart

Feilkilder

 • Østrogen senker nivået også hos ved akromegali
 • Lengre tids faste

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier av IGF-1 ses ved
  • Akromegali
  • Gigantisme 
  • I tilvekstspurten i ungdomsårene
  • Pubertas praecox
  • Graviditet
  • Fedme
  • Nyresvikt
  • Prostatakreft - dårlig prognose
  • Doping eller veksthormonbehandling
 • Lave verdier ses ved
  • Veksthormonmangel
  • Dvergvekst
  • Hos voksne er IGF-1-konsentrasjonen i serum lav ved hypofysesvikt, hypotyreose, levercirrhose, hepatom, nyresvikt, diabetes mellitus og ved ernæringsforstyrrelser med proteinmangel og hos Laron-dverger

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • MR-scanning av hypofysen ved forhøyede verdier
 • Oppgave for spesialist i endokrinologi

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Hansen AB, Kjeldsen HC. IGF-1. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 22.03.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. IGF-1, serum. Sist oppdatert 28.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. IGF-1. Sist oppdatert 09.09.2014.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.