hCG, humant choriongonadotropin

Definisjon

 • hCG er forkortelse for humant choriongonadotropin, et hormon som produseres i syncytiotrofoblaster i placenta. Måles i serum i enheten internasjonale enheter per liter: IE/L
 • Produksjonen av hCG starter like etter eggets implantasjonen i livmoren og kan påvises i blod 6-8 dager etter befruktning
  • hCG dannes i syncytiotrophoblasten og konsentrasjonen i blodet fordobles ca. hver 2. dag
  • Produksjonen når et maksimum 60 til 80 dager etter konsepsjonen. Etter 20. graviditetsuke er hCG produksjonen konstant
 • Funksjonen til hCG i første trimester er å bevare og stimulere corpus luteum til økt steroidproduksjon. hCG når sitt maksimum i 11.–14. uke, da placenta overtar produksjonen av progesteron1-2
 • Patologisk produksjon av hCG
  • Benigne og maligne trofoblastsvulster produserer hCG i store mengder: mola hydatidosa, chorioncarcinom
  • hCG produseres i store mengder i germinalcelletumorer: testiskreft, ovarialkreft
  • hCG kan produseres ektopisk ved en rekke kreftformer

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder. Avhengig av hvilken metode laboratoriet benytter vil man enten kun måle hele hCG-molekylet, kun β-subenheten eller begge deler
 • Menn og ikke-gravide kvinner: < 3 IE/L
 • Graviditet: > 25 IE
  • Kan påvises i serum 6–8 dager etter befruktningen
  • Under en graviditet er hCG-nivået høyest i siste del av første trimester

I svangerskap (IE/L)

Svangerskapsuke hCG - IE/L
Uke 0-2 0 - 3
Uke 3-4 3 - 156
Uke 5 101 - 4.870
Uke 6 1110 - 31 500
Uke 7 2560 - 82 300
Uke 8 23 100 - 151 000
Uke 9 27 300 - 233 000
Uke 10-13 29 900 - 291 000
Uke 14-18 6140 - 103 000
Uke 19-23 4720 - 80 100
Uke 24-41 2700 - 78 000
 • Tvillinger, trillinger
  • Det ses noe høyere verdier
 • IVF
  • Ses en lavere økning

Testiskreft

 • Diagnostisk grenseverdi: > 5 IE

Aktuelle indikasjoner

 • Påvisning av graviditet. Kontroll av graviditet
 • Mistanke om og kontroll av ekstrauterin graviditet
  • Det angis at fritt β-hCG har en bedre sensitivitet (oppmot 100%) og spesifisitet (80%) ved ekstrauterin graviditet
 • Fosterdiagnostikk som del av KUB test (dobbeltest og ultralyd) til å påvise kromosomfeil
 • Ved patologisk svangerskap
 • Diagnostikk og kontroll av behandling ved trofoblastsykdom, mola hydatidosa og choriokarsinom
 • Diagnostikk og kontroll ved testiskreft (ikke-seminomatøse germinalcelle-svulster) og ovarialkreft
 • Prognostisering
  • Testiskreft, ovarialkreft, mola hydatidosa, choriokarsinom

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå hemolyse
 • For gravide kvinner bør svangerskapsuken oppgis
 • Ulike analysemetoder
  • De anvendte immunologiske metodene kan bestemme en eller flere former f.eks.
   • Intakt hCG
   • Total hCG = Intakt hCG + fritt β-hCG dvs. frie β-kjeder
   • Fritt β-hCG = Choriongonadotropin beta-kjede

Feilkilder

 • Falskt høye verdier kan forekomme ved
  • uttalt hemolyse
  • hyperlipidemi

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Hormonet kan påvises i serum allerede 6-8 dager etter befruktningen
 • Serumkonsentrasjonen dobles annenhver dag frem til et maksimum 9-13 uker etter siste menstruasjon

Ved ekstrauterin eller unormal intrauterin graviditet

 • Lavere hCG-verdier enn normalt
 • Langsommere stigning enn normalt
 • Fallende verdier ses ved fosterdød. hCGs halveringstid er ca. 1 døgn
 • Tvillingsvangerskap gir høyere verdier
 • Ved abort faller hCG til vanlig nivå i løpet av 6-8 uker
 • Økt risiko for graviditetskomplikasjoner kan gi høye verdier
  • Abort, prematurt barn, small for date barn, eklampsi, placentaløsning

Ved trofoblastsykdom og kreftsykdommer

 • Som regel måles meget høye verdier
 • Høye hCG-verdier finnes også ved testikkelkreft og choriokarsinom

Andre årsaker til høye verdier

 • Ektopisk hCG-produksjon
  • Kreft i lunge, mamma, ventrikkel, kolon, pankreas, lever, melanom og lymfom
  • Metastaserende mamma- og testikkelkreft
  • Benigne sykdommer som levercirrose

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Er avhengig av den kliniske situasjonen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Hansen AB, Kjeldsen HC. Choriongonadotropin (hCG). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 10.03.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. hCG, serum. Sist oppdatert 28.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. . Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
 2. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg.. Lund: Studentlitteratur; 2012.

Fagmedarbeidere

 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.