Glukosebelastning

Definisjon

 • Glukosebelastning kalles også peroral glukosetoleransetest
 • Standardisert test for måling av opptak og eliminasjon av glukose fra blodbanen, først og fremst ved mistanke om svangerskapsdiabetes
 • Glukosekonsentrasjonen i plasma eller kapillært fullblod måles like før og 2 timer etter glukoseinntak

Referanseområde

 • Likt for kvinner og menn
 • Venøst plasma: 4,2 – 6,3 mmol/L
 • Venøst serum: 4,0 – 6,0 mmol/L

Patologiske verdier

 • På grunn av måleusikkerhet bør lett forhøyede verdier kontrolleres med innsending av prøver

Diabetes mellitus (minst ett av to kriterier)

 • Primært kriterium: HbA1c ≥ 6,5% (fra 2012)
 • Fastende glukose, verdier i mmol/L
  • Kapillært fullblod: ≥ 7,0
  • Venøst plasma: ≥ 7,0
 • 2-timersverdi, verdier i mmol/L
  • Kapillært fullblod: ≥ 12,2
  • Venøst plasma: ≥ 11,1

Nedsatt glukosetoleranse (begge kriterier)

 • I følge WHOs retningslinjer skal pasienter som ved en glukosetoleransetest i svangerskapet får diagnosen nedsatt glukosetoleranse, klassifiseres og behandles som diabetikere under svangerskapet
  • Ny nasjonal retningslinje tar høyde for dette, og bruker ikke lenger begrepet redusert glukosetoleranse
 • Fastende glukose, verdier i mmol/L
  • Kapillært fullblod: < 7,0
  • Venøst plasma: < 7,0
 • 2-timersverdi, verdier i mmol/L
  • Kapillært fullblod: ≥ 8,9 og < 12,2
  • Venøst plasma: ≥ 7,8 og < 11,1

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om nedsatt glukosetoleranse, f.eks. ved påvist glukosuri i svangerskap
 • Screening for svangerskapsdiabetes i uke 24-28 ved en eller flere risikofaktorer:1
  • Alder:
   • >25 år for førstegangsfødende
   • >40 år for flergangsfødende uten noen andre risikofaktorer
  • KMI >25 kg/m² (pregravid vekt)
  • Alle gravide med etnisk bakgrunn fra land utenom Europa 
  • Alle som har førstegradsslektninger med diabetes
  • For flergangsfødende:
   • Tidligere påvist svangerskapsdiabetes eller
   • Nedsatt glukosetoleranse eller
   • Svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes

Prøvetaking

Forberedelse til prøven 2

 • Ingen spesielle kostrestriksjoner de siste 3 dagene før prøven
 • Faste de siste 8-14 timer, men kan drikke vann i fasteperioden
 • Unngå uvanlig høy fysisk aktivitet
 • Ikke ha interkurrent sykdom i prøveperioden
 • Eventuelle medikamenter som benyttes, må noteres

Gjennomføring av prøven1-2

 • Det tas fastende blodprøve for bestemmelse av glukose i plasma eller serum
  • Hvis fastende prøve er 7,5 mmol/l eller høyere, dropp glukosebelastningen og henvis sykehus pga diabetes i svangerskap
 • Hvis glukoseblandingen klargjøres dagen før og så settes i kjøleskap, reduseres kvalme og fare for oppkast
 • Pasienten drikker 75 g glukose løst opp i 250-300 ml vann
 • Barn skal ha 1,75 g glukose per kg kroppsvekt, opp til 75 g
  • Det anbefales å løse glukosen i litt lunkent vann først og deretter fylle på med kaldt vann
 • Konsentrat av lettsaft, ev. litt sitronsaft, kan tilsettes for å forbedre smaken
 • Væskemengden bør inntas i løpet av 5 minutter
 • Pasienten skal være i ro (sitte eller ligge) de to timene testen varer
 • Det er ikke lov å røyke under testen
 • Ny blodprøve tas nøyaktig 2 timer (± 5 minutter) etter glukoseinntaket
 • Blodprøvene (plasma/serum) sendes til et klinisk kjemisk laboratorium
 • Oppkast?
  • I løpet av de første 20 minuttene etter inntak: Blodprøveverdiene etter 2 timer vil ikke være gyldige. Da bør hun settes opp til ny glukosebelastning senere
  • > 20 minutter etter inntak av druesukkeret: 2 timers prøven tas som vanlig. Noteres på rekvisisjonen til sykehuset at hun har kastet opp, samt antall minutter etter at hun inntok druesukkeret før hun kastet opp

Feilkilder

 • Kfr. gjennomføring av prøven

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Diabetes mellitus
  • Fastende glukose ≥ 7,0 mmol/L i venøst eller kapillært blod
   • Er diagnostisk for diabetes mellitus, belastning er unødvendig
   • Men to prøver anbefales dersom det ikke er klinisk mistanke om diabetes
  • Glukose etter 2 timer ≥ 11,1 mmol/L (venøst plasma) eller ≥ 12,2 (kapillært plasma)
   • Er diagnostisk for diabetes mellitus
 • Nedsatt glukosetoleranse
  • Fastende verdi venøst blod < 7,0 mmol/L og 2 timers verdi ≥ 7,8 mmol/L og < 11,1 mmol/L
  • Eller fastende verdi kapillært plasma < 7,0 mmol/L og 2 timers verdi ≥ 8,9 mmol/L og < 12,2 mmol/L
  • Redusert glukosetoleranse kan også ses ved andre endokrine sykdommer
   • Tyreotoksikose, Cushing syndrom, feokromocytom, akromegali, hyperaldosteronisme
  • Alvorlig akutt eller kronisk sykdom med metabolsk stress, f.eks. etter traumer, større operasjoner og langvarig sengeleie
  • Behandling med tiazider, furosemid, fenytoin og niacin

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ca. 30% av pasientene med nedsatt glukosetoleranse vil utvikle diabetes type II i løpet av 10 år. Risikoen er høyere jo høyere 2 timers verdien er 2
 • Pasienter med nedsatt glukosetoleranse har risiko for hjerte-kar sykdom omtrent på samme nivå som pasienter med diabetes 2

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Glukosebelastning. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 01.12.2010
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Glukosebelastning, pasient. Sist oppdatert 28.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes. Oslo 2017. helsedirektoratet.no
 2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010
 • Pedersen OB, Beck-Nielsen H, Flyvbjerg A, Mandrup-Poulsen T. Hypoglykæmi. I: Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009. p. 2382-2392.
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. ALP isoenzymer, serum. Sist oppdatert 26.11.2008. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.