Gastrin

Definisjon

 • Konsentrasjonen i plasma av gastrin målt i picomol per liter (pmol/L)
 • Gastrin er et peptidhormon som især produseres i G-cellene i ventrikkelen, og i mindre mengder også i proksimale duodenum og i delta-celler i pankreas
 • Gastrin stimulerer dannelsen av magesyre og intrinsic factor (IF), samt sekresjon av pankreassekret og galle, og har innflytelse på motiliteten av ventrikkelen og tynntarmen, samt absorpsjonen av elektrolytter og vann i tarmen
 • Hormonet frigjøres delvis ved stimulering via vagusnerven og delvis ved utvidelse av magesekken, for eksempel ved inntak av mat (proteiner, peptider, aminosyrer), samt ved alkalisk pH i antrum
 • Gastrinomer er sjeldne, gastrinproduserende svulster som oftest opptrer i pankreas og duodenum. Den vedvarende og ofte store produksjon av gastrin fører til overproduksjon av syre i magesekken, residiverende sår i gastrointestinaltrakten, diaré og eventuelt steatoré

Referanseområde

 • Menn og kvinner: under 50 pmol/L
 • Referanseområdet varierer med analysemetode. Sjekk eget laboratorium!

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om gastrinom og Zollinger-Ellison syndrom - gir høye verdier
  • Zollinger-Ellisons syndrom: Høy syreproduksjon, svær refluksøsofagitt, residiverende duodenalsår og diaré på grunn av en oftest malign gastrinproduserende tumor; ofte som ledd i multipel endokrin neoplasi (MEN type 1)
 • Mistanke om atrofisk gastritt, f.eks. som årsak til jern- og vitamin B12-mangel (perniciøs anemi)

Prøvetaking

 • Fastende prøve av serum
  • Prøven bør ikke tas under eller kort tid etter en gastroskopi
  • Protonpumpehemmere skal seponeres en uke før prøvetakningen, og pasienten må ikke ta antacida, H2-receptorantagonister eller kalsiumholdige kosttilskudd dagen før prøvetakningen
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Prøven må kjøles ned snarest etter prøvetakingen. Sentrifugeres i kjølesentrifuge. Serum fryses umiddelbart etter separering fra blodlegemene. Lengre oppbevaring må skje ved -70°C.

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier, typisk over 150 pmol/L, ses ved gastrinomer i pankreas eller duodenum, og ved Zollinger-Ellison syndrom
 • Forhøyet gastrin kan også forekomme
  • under langvarig behandling med syresekresjonshemmer
  • ved atrofisk gastritt med manglende syresekresjon
  • ved kreft eller sår i ventrikkelen, samt ved nyresvikt og levercirrhose

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Gastrin. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 08.12.2010
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Gastrin, serum. Sist oppdatert 27.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 • Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (red.). Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4. udg. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2006.
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. ALP isoenzymer, serum . Sist oppdatert 26.11.2008. www.prosedyrer.no.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.