Gallesyrer i serum

Kjerneopplysninger

 • Den totale konsentrasjon av gallesalter eller -syrer i plasma, målt i mikromol per liter (μmol/L)
 • Gallesyrer syntetiseres i leveren ut fra kolesterol og finnes i galle som kolinsyre, glykokolinsyre, taurokolinsyre, deoxykolinsyre og litokolinsyre

Intrahepatisk kolestase i graviditeten

 • Ved graviditetsbetinget intrahepatisk kolestase, vil mengden av gallesyrer i sirkulasjonen øke. Dette vil kunne gi symptomer i form av generell kløe1
 • Tilstanden oppstår i de fleste tilfellene i løpet av tredje trimester, er mest plagsom om natten og ofte er kløen lokalisert til håndflater og fotsåler
 • Hos noen få gravide vil økte gallesyrer også gi symptomer i form av steatoré og ikterus
 • Økte gallesyrernivåer medfører økt risiko for tidlig fødsel, mekonium i fostervann, fosterdød og intrakraniell blødning2
 • Forekomst
  • I Sverige og Finland er tilstanden påvist hos ca. 1,5% av gravide kvinner
  • Risikoen for å utvikle kolestase i et senere svangerskap er 80-90%

Referanseområde

 • Under 10 μmol/L (fastende) (ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Helse Bergen)
 • Metodeavhengige verdier

Aktuelle indikasjoner

 • Uforklarlig kløe hos gravide
  • Mistanke om intrahepatisk kolestase i graviditeten (leverbetinget graviditetskløe)
 • Kløe hos p-pillebrukere
  • Intrahepatisk kolestase med lignende sykdomsbilde kan også oppstå hos kvinner som står på østrogenholdige antikonsepsjonsmidler
 • Analysen kan brukes i andre sammenhenger ved mistanke om lett leverpåvirkning, men det gjøres sjelden da de vanlig anvendte leverprøver oftest er tilstekkelige

Prøvetaking

 • Prøvemateriale: 0,5 mL serum
 • Prøven må tas fastende om morgenen fordi postprandial stigning i plasmakonsentrasjonen er betydelig

Testegenskaper

 • S-gallesyrer er en meget sensitiv test for intrahepatisk graviditetsbetinget kolestase
 • Sensitivitet angis å være over 90% - det vil si at negativt svar med stor sikkerhet utelukker kolestase

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • En rekke sykdommer i lever og galleveier kan gi økt verdi av gallesyrer i sirkulasjon
 • Ved graviditetsbetinget intrahepatisk kolestase er serum gallesyrer forhøyet i 90% av tilfellene. Øvrige leverfunksjons- og gallestaseparametre vil være forhøyet i varierende grad (25 til 60%) av tilfellene
  • ALAT er oftest også forhøyet, ev. betydelig
  • Bilirubin er ofte lett forhøyet
  • Alkalisk fosfatase er ofte også lett forhøyet, i forhold til hva som er normalt for gravide
  • GT kan være normal eller lett forhøyet
 • De fleste pasienter med intrahepatisk graviditetsbetinget kolestase har verdier i området 10-100 µmol/L, men betydelig høyere verdier kan forekomme
 • Fastende verdier over 40 µmol/L er assosiert med høyere forekomst av føtale komplikasjoner

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Galdesalte. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Siste revisjon 08.02.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Gallesyrer, serum. Sist oppdatert 27.11.2008. www.prosedyrer.no.

Referanser

 1. Lindor KD, Lee RH. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. UpToDate, last updated Oct 09, 2015. UpToDate
 2. Wikström Shemer E, Marschall HU, Ludvigsson JF, Stephansson O. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and associated adverse pregnancy and fetal outcomes: a 12-year population-based cohort study. BJOG 2013; 120:717. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.