FSH - follikelstimulerende hormon

Definisjon

 • FSH er forkortelse for follikkelstimulerende hormon, som dannes i hypofysens forlapp1-3
 • FSH er et gonadotropin som stimuleres av gonadotropin releasing hormon (GnRH) fra hypothalamus
 • Dannes i hypofyseforlappen og stimulerer gonadene
  • Utvikling av gonadene
  • Dannelsen av kjønnshormoner i ovarier og testikler
  • Stimulerer ovarienes follikler til proliferasjon og østradiolsyntese
  • Stimulerer spermatogenesen via sin effekt på testiklenes sertoliceller
 • Det er et komplisert samspill mellom hypothalamus-hypofyse-gonade systemet, hvor høy konsentrasjon av kjønnshormoner hemmer utskillelse av gonadotropiner fra hypofysen – negativ feedback
 • Hypofyse-gonadeaksen påvirkes også av andre hormoner
  • Prolaktin
  • Thyroideahormoner
  • Binyrebarkhormoner
  • Utskillelsen av FSH reguleres også av andre proteiner, f.eks. inhibin
 • Arvelige defekter i gonadotropiner og deres reseptorer fører til manglende pubertetsutvikling og/eller infertilitet
 • Etter menopause stiger FSH til 10–20 ganger nivået i forhold til fertil alder på grunn av manglende negativ feedback
 • Hos menn:
  • Utskilles støtvis fra hypofysen, men har lengre halveringstid enn LH, og finnes derfor i mer stabil konsentrasjon

Normalområde

 • Menn: 0,7-11,1 IE/l
 • Kvinner:
  • Follikelfase: 2,8-11,3 IE/l
  • Midtsyklisk topp: 5,8-21,0 IE/l
  • Lutealfase: 1,2-9,0 IE/l
  • Klimakteriet: 21,7-153 IE/l
 • Metodeforskjeller, konferer med lokalt laboratorium

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om sykdommer i hypothalamus-hypofyse-gonade systemet
 • Pubertetsforstyrrelser
 • Menstruasjonsforstyrrelser
  • Amenoré, primær og sekundær
  • Oligomenoré
 • Infertilitetsutredning hos kvinner
  • Anovulatoriske blødninger
 • Påvisning av klimakterium
 • Infertilitetsutredning hos menn
  • Oligo-/azoospermi

Prøvetaking

 • Hos kvinner må verdiene relateres til menstruasjonssyklus
 • Analyse gjøres av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Ved lengre tids oppbevaring bør prøven fryses
 • Blodprøven må tas på bestemte tidspunkt i forhold til menstruasjonssyklus, ev. serieprøver for å kartlegge variasjonen

Feilkilder

 • Aldersvariasjon

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Analyseresultatene skal ses i sammenheng med pasientens alder, kjønn og kliniske symptomer, og for fertile kvinners vedkommende også menstruasjonssyklus
 • Konsentrasjonen i blodet er ikke alltid et uttrykk for effekten i målorganet hvor ekspresjonen kan variere avhengig av reseptorforhold og lokal metabolisering

Høye verdier

 • Gonadesvikt, -agenesi eller -dysgenesi med bortfall av negativ feedback
  • Turners syndrom
  • Klinefelters syndrom
  • Gonadalagenesi
  • Aplasia testis
  • Hypergonadotrop evnukkidisme
 • Degenerasjon eller skader på ovarier eller testis
  • Kastrasjon
  • Postmenopausale kvinner
 • Pubertas praecox
  • Hypothalamisk årsak
  • Nivå svarende til fertile kvinner

Lave verdier

 • Sykdommer i hypothalamus/hypofyse
  • Hypothalamisk amenoré
  • Hypothalamisk uteblitt pubertet
  • Hypogonadotrop evnukkidisme
 • Funksjonelle forstyrrelser eller skader i hypothalamus og hypofysen
  • Anorexia nervosa
  • Alvorlig stress
  • Alvorlig sykdom
  • Graviditet og P-piller

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved primær amenoré og hypergonadotropisme anbefales kromosomundersøkelse
  • Turners syndrom
 • Ved primær amenoré og lave eller normale FSH og LH nivåer utføres
  • S-prolaktin
  • Androgenstatus: Testosteron, SHBG, DHEA-S
  • S-TSH

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Hansen AB, Kjeldsen HC. Follitropin (FSH). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Siste revisjon 16.02.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. FSH, serum. Sist oppdatert 27.11.2008. www.prosedyrer.no.

Referanser

 • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010
 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH.. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010
 2. Nilsson-Ehle P (red.).. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. . Lund: Studentlitteratur; 2012
 3. Jørgensen N, Juul A, Rajpert-De Meyts E: Andrologisk endokrinogoli . I: Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium 18. udg. . København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2013

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.