Folat

Definisjon

 • Folat er et vannløselig B vitamin som brukes i mer enn 40 ulike metabolske reaksjoner i organismen
 • Folat er nødvendig sammen med kobalamin (vitamin B12) for å remetylere homocystein (tHcy) til metionin
 • tHcy er derfor en metabolsk markør for både folat og kobalaminstatus
 • Hos barn < 2 år avspeiler tHcy hovedsakelig kobalaminnivået, mens det hos eldre barn og voksne avspeiler hovedsakelig folatnivået
 • Konsentrasjonen av folat i plasma eller serum måles i nanomol per liter (nmol/L)
 • Folat absorberes i øvre del av tynntarmen, og er en god parameter på malabsorbsjon
 • Folatbehov
  • Daglig trenger voksne ca. 100-300 µg folsyre
  • Behovet for folat øker under graviditet, amming, samt ved sykdommer som medfører økt celleproliferasjon, for eksempel psoriasis
  • Et daglig folatinntak på 0,4 mg er anbefalt fra en måned før konsepsjon til og med første trimester for å redusere risiko for ryggmargsdefekter hos fosteret
 • Folatmengder i kosten
  • Normalt sammensatt kost gir som regel tilstrekkelig med folat, med mindre pasienten har økt behov, redusert opptak, økt nedbrytning (alkoholeffekt), medikamentinteraksjon eller en enzymdefekt
  • Ensidig kosthold, spesielt i kombinasjon med alkoholmisbruk, kan derimot lett resultere i folatmangel
 • Folatmangel
  • Folatmangel fører til megaloblastanemi
  • Nevropsykiatriske forstyrrelser som depresjonstilstander og psykoser er vanlig, men polynevropatier og myelopatier, som følge av folatmangel, er også beskrevet
 • S-folat vs erytrocytt-folat
  • Erytrocyttfolat gir et mål på folatstatus de siste 3 måneder, mens serum folat i større grad reflekterer aktuell status
  • Tilgjengelige analysemetoder for erytrocytt-folat er imidlertid ikke gode nok til å kunne brukes og serum folat er derfor den anbefalte analysen ved utredning av folatstatus

Normalområde

 • Kvinner og menn: Serum folat: > 8 nmol/L
 • Hos barn finner man høye S-folat verdier (>20 nmol/L) i første leveår. Etter spedbarnsperioden reduseres s-folat og holder seg stabilt frem til 13 års alder, da man kan observere et signifikant fall
 • Metodeavhengig, sjekk verdier for aktuelt laboratorium

Aktuelle indikasjoner

 • Makrocytær anemi som ikke skyldes vitamin B12 mangel
 • Dårlige kostvaner, især med lavt inntak av grønnsaker
  • Anoreksi
  • Alkoholisme
  • Eldre
 • Malabsorbsjonsutredning
  • Mb Crohn
  • Cøliaki
 • Tilstander med økt forbruk av folat
  • Graviditet
  • Prematuritet
  • Hemolytisk anemi
  • Dialysekrevende nyresykdom
  • Hypertyreose
  • Eksfoliative hudsykdommer, især psoriasis
  • Revmatoid artritt

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå hemolyse
 • Prøven beskyttes mot sollys

Feilkilder

 • Hemolyse gir for høye verdier
 • Verdien stiger i forbindelse med inntak av et folatholdig måltid, eller etter inntak av folatholdig vitamin

Vurdering av unormalt prøvesvar

For lave verdier

 • Feilernæring: Eldre, alkoholisme
 • Malabsorbsjon, f.eks. Crohns sykdom, cøliaki
 • Hemolyse
 • Graviditet
 • Medikamenter: Fenytoin, metotrexat, primidon og barbiturater

For høye verdier

 • Initialt ved en kobalaminmangel vil folat inaktiveres i sin metylerte form og lekke ut av cellene. Dette gir et falskt høyt nivå av serum folat og kan maskere en reell intracellulær folatmangel
  • Etter oppstart av kobalaminsubstitusjon bør derfor serum folat nivået sjekkes dersom det før oppstart var i nedre normalområde.
 • Høy konsentrasjon kan ses ved langvarig faste (mer enn 1-2 dager).

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Kobalaminmangel eller folatmangel?

 • Siden folatmangel kan gi liknende hematologiske og nevropsykiatriske plager som kobalaminmangel, kan det være vanskelig klinisk å skille mellom de to mangeltilstandene
 • Analyse av s-MMA (høy ved kobalaminmangel, men ikke ved folatmangel) og p-tHcy (høy ved begge tilstander) bør da benyttes

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Folat. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Siste revisjon 31.01.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Folat, serum. Sist oppdatert 27.11.2008. www.prosedyrer.no.

Referanser

Fagmedarbeidere

 • Anne Lise Bjørke Monsen
 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.