Erytrocytter

Definisjon

 • Antall erytrocytter per liter blod angitt i billioner per liter (1012/L)

Normalområde

 • Menn: 4,3-5,7 x 1012/L
 • Kvinner: 3,9-5,2 x 1012/L

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 3,0% ved 5 x 1012/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 3,2%
 • Kritisk differanse: 4,4%

Aktuelle indikasjoner

 • Beregning av erytrocytt-indeksene MCV, MCH og MCHC
 • Diagnostikk av anemi av ukjent årsak, spesielt ved mistanke om talassemi eller polycytemi

Prøvetaking

 • Veneblod tatt i rør tilsatt antikoagulerende stoff (EDTA) benyttes vanligvis
 • Unngå langvarig stase

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Erytrocyttantallet må vurderes sammen med hemoglobin og MCV, MCH og MCHC
 • Høye verdier ses ved polycytemi
 • Utregning av celleindekser i anemiutredning

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Erytrocytundersøgelser. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Uthentet 11.02.2013
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Erytocytter, blod. Sist oppdatert 27.11.2008. www. prosedyrer.no.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. Noklus og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.