Eosinofile leukocytter

Definisjon

 • Eosinofile granulocytter er hvite blodlegemer som i farget blodutstryk vises ved oransje granulae i cytoplasma
 • Eosinofile leukocytter stammer fra benmargen og oppholder seg kun kort tid i blodet, hvorfra de elimineres av makrofagsystemet eller migrerer ut i forskjellige vev
 • Antallet eosinofile leukocytter i blod angis som milliarder celler per liter, d.v.s. som 109/L
 • Under infeksjoner med parasitter øker antallet eosinofile granulocytter. Granula-innholdet tømmes ekstracellulært, og kan medføre en toksisk effekt mot noen typer parasitter
 • Også ved allergiske reaksjoner øket antallet eosinofile celler

Normalområde

 • 0-1 år:   < 0,7 x 109/L
 • 1-15 år: < 0,6 x 109/L
 • > 15 år og voksne: < 0,5 x 109/L
 • Blodutstryk: utgjør ca. 2-3% av alle leukocytter

Aktuelle indikasjoner

 • Ved mistanke om parasittinfeksjoner
 • Monitorere respons på behandling ved parasittinfeksjoner

Prøvetaking

 • EDTA-blod for telling, må analyseres samme dag
 • Blodutstryk for differentialtelling

Feilkilder

 • Stress-situasjoner gir lavere verdier
  • Eks. ved forbrenninger, postoperativt, etter elektrosjokk, etter fødsel
 • Etter administrering av kortikosteroider synker antallet eosinofile
 • Muskelarbeid kan øke antallet

Vurdering av unormalt prøvesvar

For høyt antall (eosinofili)

 • Allergier - atopiske tilstander som astma, rhinitis allergica, urticaria
 • Parasittære sykdommer, primært
  • Innvoldsormer (Ancylostoma, Ascaris, Enterobius, Necator, Strongyloides, Toxocara, Trichinella, Trichuris)
  • Filarier (Brugia, Loa Loa, Onchocerca)
  • Trematoder (Clonorchis, Fasciola, Paragonimus)
 • Andre infeksjonssykdommer - Scarlatina, Aspergillus, Coccidioides
 • Hudsykdommer - pemphigus vulgaris, dermatitis herpetiformis, erythema multiforme
 • Hypereosinofile syndromer - Löefflers syndrom, tropisk eosinofili, disseminert eosinofil kollagen sykdom
 • Maligne sykdommer - kronisk myeloid leukemi, eosinofil leukemi, Hodgkins sykdom og andre lymfomer, diverse metastaserende kreftsykdommer
 • Annet - polyarteritis nodosa, tryptofanbetinget eosinofili-myalgi, familær eosinofili
 • Ved allergier

For lavt antall

 • Behandling med glukokortikoider
 • Akutte bakterieinfeksjoner med markert venstreforskyvning

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. Eosinofile leukocytter. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Uthentet 11.02.2013
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Differensialtelling av leukocytter, maskinell, blod. Sist oppdatert 27.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 • Pedersen C, Andersen ÅB, Bygbjerg I, Gerstoft J, Vestbo J. Infektionssygdomme. In: Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, editors. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009. p. 626-864.
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Alfa1-føtoprotein. Sist oppdatert 25.11.2008. www.prosedyrer.no.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.