DHEA-S, dehydroepiandrosteron-sulfat

Definisjon

 • DHEAS, forkortelse for dehydroepiandrosteron-sulfat
 • DHEA-S er sammen med dehydroepiandrosteron (DHEA) de viktigste androgener fra binyrebarken
 • DHEAS dannes i binyrebarken og ikke i gonadene. Dannelsen og frigjøringen av DHEAS fra nybyrebarken er inder innflytelse av kortikotropin, men ikke under direkte kontroll
 • Store mengder DHEA-S dannes i fostertiden, men etter fødselen synker konsentrasjonen raskt. Det skjer en økning fra femårsalderen, og hormonet stiger kraftig før puberteten (adrenarken)
 • DHEA-S har i seg selv ingen eller meget lav androgen effekt, men kan omdannes i perifere vev til androstendion og testosteron, og kan derfor bidra til virilisering

Normalområde

 • Kvinner og menn har samme referanseområde
 • 0-1 mnd: 4,5 – 9,8 µmol/L
 • 2 mnd-1år: 0,4 – 2,1 µmol/L
 • 1 – 8 år: 0,3 – 1,7 µmol/L
 • 9 -14 år: 1,0 - 8,0 µmol/L
 • 15 –50 år: 2,0 – 10,5 µmol/L
 • >50 år: 0,3 – 2,5 µmol/L
 • Metodeavhengige verdier
 • Døgnvariasjoner med høyeste verdier om morgenen og laveste verdier omkring midnatt
 • Stiger kraftig ved adrenarken som følge av økt androgenproduksjon fra binyrene
  • Økning 1–2 år før pubertet
  • Fører til pubesbehåring hos begge kjønn
  • Ansvarlig for aksillebehåring, armsvette og akne hos jenter

Aktuelle indikasjoner

 • Viriliserende tilstander hos kvinner
  • For å identifisere produksjonsstedet: binyrer eller ovarier
 • Pubertetsforstyrrelse
 • Utredning av høyt androgennivå ved patologiske tilstander i binyrebarken
 • Binyrebarksvikt

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel
 • Bør tas om morgenen på grunn av døgnvariasjonen

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Kan skyldes
  • binyrebarkhyperplasi
  • hormonproduserende binyrebarktumor
  • polycystisk ovarialsyndrom (moderat forhøyet)

Lave verdier

 • Ses ved
  • forsinket pubertet
  • primær binyrebarksvikt

Androgen status

 • Polycystisk ovariesyndrom
  • S-testosteron - lett til moderat forhøyet
  • S-androstendion - moderat forhøyet
  • SHBG - lavt
  • DHEAS - normal til lett forhøyet
  • Dexamethason-suppresjonstest
   • Normal suppresjon av DHEAS, men kun lite fall i s-testosteron og s-androstendion – fortsatt over referenseintervallet
  • LH/FSH ratio - forhøyet
  • Ofte insulinresistens
 • Binyrebarkhyperplasi
  • S-testosteron - lett til moderat forhøyet
  • S-androstendion - lett til moderat forhøyet
  • DHEAS - moderat forhøyet
  • Dexamethason-suppresjonstest
   • Supprimerer s-testosteron, s-androstendion og DHEAS til normalverdier
 • Androgenproduserende binyrebarktumor (sjelden)
  • S-testosteron - moderat til sterkt forhøyet
  • S-androstendion - moderat til sterkt forhøyet
  • DHEAS - sterkt forhøyet, ofte x 5 øvre referensegrense
  • Dexamethason-suppresjonstest - ingen suppresjon av androgenene

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Hansen AB, Kjeldsen HC. DHEA-S. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Uthentet 05.02.2013
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. DHEA-S, serum. Sist oppdatert 27.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.