D-dimer

Definisjon

 • Fibrin D-dimer
 • D-dimer dannes når sammenbundet fibrin, slik det er i koagler, brytes ned. Ved fibrinolysen omdannes plasminogen til plasmin, som nedbryter fibrinet til degradasjonsprodukter, herunder D-dimer
 • Økt D-dimer i plasma tilsier at det tidligere har skjedd en koagulasjon og at det nå skjer en fibrinolyse
 • Nivået av d-dimer i blod er vanligvis svært lavt, men stiger relativt raskt (innen 6 timer) når fibrinolysen i forbindelse med lungeemboli og dyp venetrombose kommer i gang
 • Det finnes ulike typer D-dimer-tester og en metaanalyse fant at ELISA og kvantitativ hurtig ELISA hadde best sensitivitet (Ia)1

Normalområde

 • Begge kjønn: < 0,5 mg/l
 • Referanseverdi er metodeavhengig, konferer med lokalt laboratorium 2

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om
  • Dyp venetrombose
  • Lungeemboli
  • Disseminert intravaskulær koagulasjon
  • Preeklampsi
  • Aortadisseksjon
 • Til å bestemme varighet av antikoagulasjon?
  • En studie viste at etter 6 til 12 måneders antikoagulasjon var det grunnlag for forlenget (livsvarig?) antikoagulasjon hos pasienter med unormal D-dimer, mens normal D-dimer indikerte at behandlingen kunne stanses (Ib)3
 • Inngår i trombofiliutredning

Prøvetaking

 • Citratblod
 • Må sentrifugeres og avpipetteres
 • Plasma holdbart 24 timer i romtemperatur
 • Heparinbehandling påvirker ikke resultatet av analysen
 • Diagnostisk vindu: Mer enn 6 timer etter og innen 1 uke etter symptomdebut

Testegenskaper

 • Finnes også som hurtigtest
 • En meta-analyse (Ia) har vurdert den diagnostiske verdien av D-dimer ved mistenkt lungeemboli4
  • Sensitivitet 95% (95% KI 90-98%)
  • Spesifisitet 45%
 • D-dimer (Latex/ELISA) ved mistanke om dyp venetrombose har sensitivitet på 90-99%, men lav spesifisitet5
  • Negativ D-dimer test taler sterkt i mot akutt trombose (negativ prediksjonsverdi 97-100% med kvantitativ ELISA-test)
  • D-dimertest er også forhøyet ved andre sykdommer (bl.a. pneumoni og urinveisinfeksjon) og positiv test kan derfor ikke skille akutt trombose fra annen sykdom
 • Falske positive prøver ved
  • Økt p-D-dimer er et uspesifikt funn og ses også ved disseminert intravaskulær koagulasjon, lungemetastaser, ovarialtumor, postoperativt, infeksjon og etter traumer, med fler
  • Traumatiserte pasienter kan initialt ha meget høy p-D-dimer, men fall til nær normale verdier ses vanligvis i løpet av 3-4 døgn
  • All sykdom som gir inflammasjon, kan i prinsippet gi økt D-dimer på grunn av økt trombose og fibrinolyse-aktivitet

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Dyp venetrombose
 • Lungeemboli
 • Disseminert intravaskulær koagulasjon
 • Malign sykdom
 • Traumer
 • Postoperativt

Normal verdi (negativ)

 • Liten sannsynlighet for dyp venetrombose eller lungeemboli
  • Testen har høy sensitivitet for dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE). Kombinert med lav klinisk sannsynlighet, det vil si fravær av risikofaktorer, er sensitiviteten nær 100%.
  • Dette gir svært høy negativ prediktiv verdi: det vil si at negativ test effektivt utelukker DVT og LE hos pasienter med kliniske symptomer, men uten risikofaktorer 2,6

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. D-dimer. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.) Uthentet 5.2.2013
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. D-dimer, plasma. Sist oppdatert 27.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Stein PD, Hull RD, Patel KC, et al. D dimer for the exclusion of acute venous thrombosis and pulmonary embolism: a systematic review. Ann Intern Med 2004; 140: 589-602. Annals of Internal Medicine
 2. Kristiansen C, Lund ED, Hey H, Brandslund I. Den kliniske anvendelighet af tre kvantitative fibrin D-dimer-analyser ved diagnostikk av dyp venetrombose. Ugeskr Læger 2000; 162: 4927-30. PubMed
 3. Legnani C, Tosetto A, Brusi C, et al, for the PROLONG Investigators. D-dimer testing to determine the duration of anticoagulation therapy. N Engl J Med 2006; 355: 1780-9. New England Journal of Medicine
 4. Brown MD, Rowe BVH, Reeves MJ, Bermingham JM, Goldhaber SZ. The accuracy of the enzyme-linked immunosorbent assay D-dimer test in the diagnosis of pulmonary embolism: a meta-analysis. Ann Emerg Med 2002; 40: 133-44. PubMed
 5. Freyburger G et al. D-dimer strategy in thrombosis exclusion. Thromb Haemost 1998; 79: 32-37 PubMed
 6. Lennox AF, Delis KT, Serunkuma S, et al. Combination of clinical risk assessment score and rapid whole-blood D-dimer testing in the diagnosis of deep vein thrombosis in symptomatic patients. J Vasc Surg 1999 Nov;30:794-804. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.