Calcitonin

Definisjon

 • Synonymer
  • Kalcitonin, thyrocalcitonin, CT, thyrokalcitonin
 • Konsentrasjonen av calcitonin målt i picomol per liter (pmol/L)
 • Hormon som produseres i tyreoideakjertelens parafollikulære C-celler og som spiller en viss, men ikke en vesentlig, rolle for kalsiumhomeostasen, særlig ved akutt hyperkalsemi1
 • Ved medullært tyreoideacarcinom produseres store mengder calcitonin, og ektopisk produksjon kan også ses ved andre kreftformer

Normalområde

 • Det kan være betydelige forskjeller i angitt normalområde fra laboratorium til laboratorium avhengig av anvendt analysemetode
 • Kvinner: <1,6 pmol/L
 • Menn: <2,2 pmol/L
 • Nivået stiger litt ved graviditet og ved bruk av p-piller
 • Litt høyere verdier hos nyfødte

Aktuelle indikasjoner

 • Som ledd i utredning hos spesialist:
  • Ved mistanke om medullært tyreoideacarcinom
  • I diagnostikken av familiært medullært tyroideacarcinom
  • Postoperativt for å påvise residiv eller metastaser av tyreoideakreft
  • Ved mistanke om multippel endokrin neoplasi type 2 (MEN 2)
 • Analysen kan eventuelt gjentas flere ganger i opp til 10 minutter etter injeksjon av pentagastrin som stimulerer syntesen fra C-cellene og dermed "forsterker signalet"

Prøvetaking

 • Prøvetaking skjer på sykehus
 • Pasienten skal være fastende, og prøven bør tas om morgenen
 • Pasienten skal sitte i 15 minutter før prøvetakingen
  • Det er spesielt viktig å følge samme prosedyre ved gjentatte prøver
 • Veneblodprøve i rør uten antikoagulantia eller i rør med litiumheparin
 • Sentrifugeres hurtigst mulig
  • Serum/ plasma avpipeteres og fryses ned hurtigst mulig
 • Skal sendes nedfrosset til laboratoriet

Feilkilder

 • Verdiene er normalt forhøyet omkring termin i en graviditet og hos nyfødte
 • Uttalt lipemi og hemolyse umuliggjør analyse

Vurdering av unormalt prøvesvar

Markant økte verdier calcitonin

 • Medullært tyreoideacarcinom
  • Selv få millimeter store klynger med tumorceller som ikke kan ses med ultralyd, CT- eller MR-scanning vil ofte gi klart forhøyede verdier
 • Andre kreftformer med uttalt ektopisk produksjon av calcitonin, særlig småcellet lungekreft

Lett til moderat forhøyede verdier

 • C-celle hyperplasi (forstadie til utvikling av medullær tyreoideacancer)
 • Kronisk nyresvikt
 • Hyperparatyreoidisme
 • Hyperkalsemi
 • Kreft med ektopisk produksjon av calcitonin, f.eks. i lunger, mammae, ventrikkel eller hud (malignt melanom)
 • Pagets sykdom
 • Hypergastremi (forhøyet gastrin)

Lave verdier

 • Har ingen klinisk betydning

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave

Kilder

Referanser

 • Thomas L (red.). Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt am Main: TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, 1998.
 • Nilsson-Ehle P (red.). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 8. udg. Lund: Studentlitteratur, 2003.
 • Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (red.). Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4. udg. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2006.
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 1. Nilsson-Ehle P (red.) . Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur; 2012.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.