Androstendion

Definisjon

 • Konsentrasjonsmåling av androstendion i serum, målt i nmol/L
 • Androstendion er et steroidhormon med svak androgen virkning. Er et forstadium til testosteron og østrogener
  • Androstendion kan i perifert vev omdannes til testosteron, noe som delvis kan forklare den androgene virkningen
 • Androstendion produseres i ovariene hos kvinner, og i binyrebarken hos begge kjønn1
  • Hos kvinner stammer 50-66% av produksjonen fra binyrebarken og resten fra ovariene
  • Hos menn produseres hormonet i binyrebarken
 • Både hos gutter og jenter stiger androstendionproduksjonen i puberteten
 • Hormonet omdannes til testosteron, og i leveren også til østron
 • I plasma transporteres hormonet hovedsakelig bundet til albumin
 • Beslektede analyser
  • Dehydroepiandrostendion (DHEA); dehydroepiandrostendion sulfat (DHEAS); testosteron, total

Normalområde

 • Kvinner
  • 0 år–8 år: <3,3 nmo/L
  • 8 år–18 år: Gradvis endring til voksenverdier
  • 18 år–50 år: 3,3–13,0 nmo/L
  • 50 år–80 år: 1,7–8,3 nmol/L
 • Menn
  • 0 år–8 år: <3,3 nmo/L
  • 8 år–18 år: Gradvis endring til voksenverdier
  • 18 år–80 år: 1,7–12,0 nmo/L
 • Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Rask økning til voksne verdier i puberteten, høyest ved 20 års-alderen. Høyere verdier hos gravide. Rask reduksjon ved menopause.
 • Døgnvariasjoner med de høyeste verdier kl 07 og laveste kl 16

Aktuelle indikasjoner

Menn

 • Utredning av pubertas præcox eller tarda
 • Mistanke om medfødt binyrebark-hyperplasi
 • Mistanke om androstendionproduserende binyrebark- eller testistumorer
 • Terapikontroll ved medfødt binyrebarkhyperplasi

Kvinner

 • Virilisering (evt. tumor)
  • Forøket hårvekst (hirsutisme)
  • Akne
 • Blødningsforstyrrelser/infertilitet
  • Amenoré, sekundær
  • Oligomenoré
 • Mistanke om androstendionproduserende binyrebark- eller ovarietumorer
 • Mistanke om medfødt binyrebark-hyperplasi
 • Terapikontroll ved behandling for kongenit binyrebark-hyperplasi
 • Tilstander med økt østrogenaktivitet hos postmenopausale kvinner

Prøvetaking

 • Serumprøve
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel
 • Prøven bør tas om morgenen på grunn av stor døgnvariasjon og plasseres på is
 • Hos kvinner bør prøven tas 1 uke før eller etter menstruasjonsperioden

Vurdering av unormalt prøvesvar

Menn, høye verdier

 • Androstendionproduserende tumorer i binyrebarken eller testis
 • Pubertas præcox
 • Adrenogenitalt syndrom
  • Enzymdefekt i kortisolsyntesen
 • Kongenitt binyrebarkhyperplasi
 • Kortisolreseptordefekt

Menn, lave verdier

 • Hypogonadisme
 • Binyrebarksvikt

Kvinner, høye verdier

 • Økt androgensyntese som følge av androgenproduserende binyretumorer
  • Virilisering i form av maskulinisering, hirsutisme, amenoré, infertilitet
  • Omkring 60% av kvinner med hirsutisme har forhøyet konsentrasjon av androstendion i serum
 • Binyrebarkhyperplasi
 • Ovarietumorer
 • Kongenit binyrebarkhyperplasi = adrenogenitalt syndrom
  • Enzymdefekt i kortisolsyntesen
 • Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
 • Kortisolreseptordefekt
 • Økt østrogenaktivitet hos postmenopausale kvinner
  • S-østron og s-østradiol bør bestemmes
  • Hvis s-østron er høyere enn s-østradiol, tyder det på at syntesen stammer fra androstendion i binyrerne

Kvinner, lave verdier

 • Hypogonadisme
 • Binyrebarksvikt

Kilder.

Referanser

 1. Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. ALP isoenzymer, serum . Sist oppdatert 26.11.2008.
 2. Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
 3. Nilsson-Ehle P (red.): Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 8. udg., Lund: Studentlitteratur, 2003.
 4. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Annebirthe Bo Hansen, overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., Aarhus Universitet, afd. for almen medicin. Praktiserende læge, Århus

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.