Amylase

Definisjon

 • Konsentrasjonen av amylaser i plasma, målt som enheter (units) av dets katalytiske aktivitet per liter (U/L)
 • Amylaser er enzymer som katalyserer spalting av polysakkarider som stivelse og glykogen
 • Amylase i pankreas og spyttkjertler1
  • Bidrar hver med nær 50% av den totale amylaseaktiviteten i serum
  • Mens pankreasamylase er forholdsvis pankreasspesifikk finnes spyttamylase i en rekke andre organer som lunger, testikler, ovarier og eggledere med flere
  • Spyttkjertelamylase og pankreasamylase utgjør de to hovedtypene av isoenzymer, men isoenzymer analyseres ikke rutinemessig
  • Halveringstiden i plasma er ca. 10 timer for pankreasamylase og ca. 15 timer for spyttamylase. Omtrent 25% blir utskilt i urinen

Patologi

 • Ved akutt pankreatitt og ved en del andre akutte tilstander i abdomen blir amylase frigjort til bukhulen og tatt opp i blodet

Referanseområde

 • P-amylase, total
  • Menn og kvinner: 25-120 U/L2
 • P-amylase, pankreasspesifikk
  • 10-65 U/L
 • Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Noen laboratorier måler den totale amylaseaktivitet (p-amylase, total), mens andre kun måler aktiviteten av den pankreasspesifikke isoform (p-amylase, pankreasspesifikk)
 • Nyfødte har lavere verdier
 • Hos eldre ses ofte verdier i øvre del av referanseområdet, muligens som en følge av redusert nyrefunksjon

Analytisk og biologisk variasjon1

 • Analytisk variasjon: 3,5% ved 140 U/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 9,5%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 10,1%
 • Kritisk differanse ca. 20%

Aktuelle indikasjoner

 • Uklare akutte abdominalsmerter, med mistanke om akutt pankreatitt
  • Ved mistanke om pankreatitt tas prøver så raskt som mulig
  • Utviklingen i sykdomsforløpet følges med daglige prøver, inntil tilstanden er avklart
 • Monitorering av innlagte pasienter med akutt pankreatitt
 • Kontroll av pasienter med kronisk pankreatitt
 • Analysen kan med fordel brukes i kombinasjon med målinger av lipase

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel
 • Unngå langvarig stase
 • Ved mistanke om akutt pankreatitt tas første prøve tidligst mulig og utviklingen i sykdomsforløpet følges med daglige prøver inntil tilstanden er avklart

Feilkilder

 • Langvarig stase

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Ved økt s-amylase av uklar genese kan lipase og amylase isoenzymundersøkelse være nyttig1

Akutt pankreatitt

 • En amylaseverdi tre ganger høyere enn høyeste verdi i referanseområdet betraktes som et rimelig sikkert diagnostisk tegn
 • Økning starter fra 2-12 timer etter symptomdebut, maks. verdi etter 12-24 timer, vanligvis normalisert etter 3-4 døgn
 • Sensitivitet og spesifisitet er lav ved moderat forhøyede verdier. Verdiene stiger i varierende grad, oftest 4-6 ganger øvre referanse, men av og til betydelig høyere, diagnostisk ved mer enn 10 ganger økt nivå
 • Amylaseverdiens størrelse er ikke godt korrelert til pankreatittens alvorlighetsgrad og er en dårlig prognostisk markør
 • Vedvarende forhøyet s-amylase etter 3-4 døgn kan tyde på utvikling av komplikasjoner
 • Noen pasienter med alkoholisk betinget pankreatitt kan ha nesten normale verdier, især hvis de har hatt anfall tidligere

Svært høye verdier, > 10 ganger øvre referansegrense

 • Akutt pankreatitt, og er nærmest diagnostisk for denne tilstanden hos en pasient med akutt abdomen1

Høye verdier, 5-10 ganger øvre referansegrense

 • Akutt pankreatitt
  • De fleste med akutt pankreatitt har verdier tilsvarende 4-6 ganger øvre referansegrense
 • Perforert ulcus duodeni
 • Ileus
 • Ruptur av ektopisk svangerskap
 • Andre akutte abdominaltilstander
 • Diabetisk ketoacidose

Moderat forhøyede verdier, 2-5 ganger øvre referansegrense

 • Akutt pankreatitt?
 • Spyttkjertelsykdom som parotitt og spyttsten
  • Hvis det måles total amylase
 • Obstruksjon av ductus pancreatis, oftest som følge av
  • Gallesten i papilla vateri
  • Pankreaskreft
 • Kronisk nyresvikt
  • U-amylase vil være normal
 • Morfintilførsel (spasme i m. sphincter Oddi)
 • Makroamylasemi
  • Oftest komplekser av amylase og immunglobulin som fører til redusert ekskresjon av amylase i urin
  • U-amylase vil være normal
 • Lett økt amylase forårsaket av økt spyttisoenzym kan ses
  • under graviditet
  • ved bronkialkreft

Lett forhøyede verdier, opptil 2 ganger øvre grense

 • Kan ses ved alle de overnevnte tilstander, men også ved
  • Akutt alkoholintoksikasjon
  • Hyperparatyreodisme
  • Cøliaki

Vedvarende forhøyet amylase hos en asymptomatisk pasient?

 • Det kan skyldes "makroamylase"
 • Tilstanden kan avsløres ved at konsentrasjonen av amylase i urin er normal, eller ved å få utført en elektroforese med karakterisering av isoenzymene og størrelsen av dem

Kilder

Referanser

 1. Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. ALP isoenzymer, serum . Sist oppdatert 26.11.2008.
 2. Nordic Reference Interval Project (NORIP) Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84.
 3. Thomas L (red.). Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt am Main: TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, 1998.
 4. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 8. udg. Lund: Studentlitteratur, 2003.
 5. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (red.). Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4. udg. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2006.
 6. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.