Tappetest

Praktisk framgangsmåte

Fortolkning

Bedring på ett poeng på iNPH skår, mer enn 10% bedring i TUG, eller mer enn tre poeng bedring på MMS regnes som positiv test2 i en fersk artikkel (da er gangfunksjon målt etter 1-2 dager og kognitiv funsjon vurdert etter ei uke).

I en studie av 100 pasienter med mistenkt NPH (hvorav 80 var shuntrespondere) som oppfyllte følgende kriterier (1) 60 - 85 år, (2) en eller flere av NPH klassiske triade tegn (3) forstørrede ventrikler (Evans index > 0.3), (4) høy "convexity tightness in coronal-section" MR, (5) ingen andre forklarende årsaker, fant man at bedring i iNPH skår hadde sensitivitet på 71% og spesifisitet på 65% når det gjaldt å predikere shuntrespons. Hvis pasienten i tillegg hadde åpningstrykk > 15 cm H2O økte sensitiviteten til 83%. Bedring i MMS og TUG hadde liten prediktiv verdi 2.

Kilder

Referanser

  1. Virhammar J, Cesarini KG, Laurell K. The CSF tap test in normal pressure hydrocephalus: evaluation time, reliability and the influence of pain. Eur J Neurol. 2012;19: 271-6.
  2. Ishikawa M, Hashimoto M, Mori E, Kuwana N, Kazui H. The value of the cerebrospinal fluid tap test for predicting shunt effectiveness in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Fluids Barriers CNS 2012; 9: 1.

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.