Nervebiopsi

Indikasjon

Nervebiopsi (vanligvis n suralis) er aktuelt ved utredning av alvorlig perifer nevropati, spesielt når det er grunn til å mistenke vaskulitt eller annen potensielt behandlingsbar årsak som ikke lar seg diagnostisere på annen måte.
Ved tvil om indikasjon eller behov for hjelp til vurdering kan du evt diskutere med / henvise pasienten til:
Nevromuskulært Kompetanse senter (NMK) Universitettssykehuset i Nord-Norge (NMK).
Kontaktpersoner:
- Svein Ivar Mellgren, prof dr med
svein.ivar.mellgren@uit.no
77627099 (kontor)
91847967 (mobil)
- Sissel Løseth, PhD
sissel.loseth@unn.no
77627106 (kontor)

Spørsmål kan også rettes til
Leder ved seksjon for spesialanalyser, Klinisk patologi UNN: Inger Pettersen tlf 77645355

Informasjonsmateriell

Skriftlig pasientinfo
Informasjon om nervebiopsi, Laboratoriehåndboka, UNN
Praktisk prosedyre fra NMK

Prøvetaking

Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse som dagkirurgi (ved SSK: Ortopedisk avdeling). Biopsien analyseres ved NMK Tromsø, og ved uttak av biopsien skal det være bioingeniør derfra tilstede for å starte preparering umiddelbart.
1. Kontakt Nevrologisk avdeling Universitetssykehuset i Nord-Norge. Kontaktpersoner:
- Svein Ivar Mellgren, prof dr med
svein.ivar.mellgren@uit.no
77627099 (kontor)
91847967 (mobil)
- Sissel Løseth, PhD
sissel.loseth@unn.no
77627106 (kontor)
2. Bioingeniør ved UNN må ha beskjed minimum 1 uke før biopsiuttak: Wenche Moxnes eller Hilde Storjord ved Elektronmikroskopisk lab., tlf. 77 64 53 04
3. Send henvisning til lokal ortopedisk avdeling med anmodning om suralisnerve biopsi.
Husk følgende i henvisningen:
* oppgi tidspunkt ønsket fra NMK
* be om at pasienten får time mellom kl 11 og 12 (av praktiske hensyn for den tilreisende bioingeniør)
* be Ortopedisk avdeling kontakte Nevromuskulært Kompetanse senter når tidspunktet for biopsien er endelig fastsatt.
Legg ved følgende til henvisningen:
* Remisse for histologi med detaljert beskrivelse av pasienten (klinikk og nevrografifunn)
4. Send henvisning med kopi av histologi remisse til NMK UNN slik at de er forberedt på hva som kommer.

Kilder

Nevromuskulært kompetanse senter (NMK)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.