Graviditet og amming ved MS

  • Se i Norsk MS-veileder kapittel 6.2.2: En pasientinformasjon om graviditet og amming ved MS

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.