Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni

Link til

Kilder

Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.