Bildeundersøkelser i svangerskap

Når man skal ta bilder av gravide er det viktig at kliniker og radiolog drøfter indikasjon, og sekvenser. Se oversiktsartikkel1 og artikkel fra statens strålevern.

1 rad = 0.01 gray (gy) = 0.01 sievert = 1 rem

Prosedyre Foster dose (mrad)
Rtg Thoraks <1
Oversikt abdomen 200-300
Rtg cervikal columna <1
Rtg lumbal columna 400-600
CT thoraks 30
CT abdomen 250
CT caput 10 (hvis abdomen beskyttes)
 • Røntgenstråling første 14 dager etter konsepsjon: Fosteret overlever uskadet eller dør. Stråleindusert teratogen effekt, carcinogenese eller vekstretadasjon ses ikke i denne perioden. Ved stråledose > 100 rad dør 50% av fostrene.
 • 2-16 uker etter konsepsjon: Stråledoser over 10-20 rad (0.1-0.2 Gy) kan påvirke fosteret
 • > 16 uker etter konsepsjon: Stråledoser over ca 50-70 rad (0.5-0.7 Gy) kan gi vekstretardasjon, intellektuell påvirkning og misdannelser hos foster.
 • Doser under 0.05 Gy (5000 mrad) ioniserende stråling har ikke vist økt risk for misdannelser, intellektuell påvirkning, vekstretardasjon, eller død hos foster. Muligens en liten økning i risiko for barnekreft (1:2000 vs 1:3000 bakgrunnsforekomst)
 • CT: Strålefaren for fosteret ved cerebral CT uten kontrast er liten2
 • MR uten kontrast: Anses som trygt, særlig i 2. og 3. trimester, selv om det ikke er godt undersøkt2-3. Ikke påvist sikker effekt på foster ved undersøkelser med MR < 1.5 tesla. En ny stor undersøkelse viste at MR uten kontrast i første trimester ikke var assosiert med fosterskader eller skader i tidlig barndom, mens kontrastMR i alle faser av svangerskap var assosiert med flere rematologiske, inflammatoriske eller infiltrative hod tilstander og med dødfødsler4
 1. IV kontrast: Bør unngås i svangerskap5 (iod bedre enn gadolinium), selv om det ikke er påvist teratogen effekt. Kan vurderes ved særlig sterk indiaksjon5. Ved eksponering for iod bør barnet sjekke thyroideafunksjon.
 • Ultralyd: Ingen biologisk effekt påvist på foster av diagnostisk ultralyd

Fagmedarbeidere

 • Anne Hege Aamodt, spesialist i nevrologi, PhD
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

 

Kilder

Referanser

 1. Austin LM, Frush DP. Compendium of national guidelines for imaging the pregnant patient. AJR Am J Roentgenol 2011; 197: 737-46. pmid:21940547 PubMed
 2. Klein JP, Hsu L. Neuroimaging during pregnancy. Semin Neurol 2011; 31: 361-73. pmid:22113508 PubMed
 3. ACOG Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion. Number 299, September 2004 (replaces No. 158, September 1995). Guidelines for diagnostic imaging during pregnancy. Obstet Gynecol 2004; 104: 647-51. pmid:15339791 PubMed
 4. Ray JG, Vermeulen MJ, Bharatha A, Montanera WJ, Park AL. Association Between MRI Exposure During Pregnancy and Fetal and Childhood Outcomes. JAMA. 2016 Sep 6;316(9):952-61 . pmid: 27599330 PubMed
 5. Nouh MR1, El-Shazly MA2.. Radiographic and magnetic resonances contrast agents: Essentials and tips for safe practices.. World J Radiol. 2017. pmid:29098067 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.