Vegetativ status - diagnosekriterier

Diagnostiske kriterier

Kriterier for vegetativ status

 • ubevisst om seg selv og omgivelsene
 • ingen interaksjon med andre
 • ingen språkforståelse eller uttrykk
 • ingen blunking ved visuelt truende stimuli
 • bevarte autonome og hypotalamiske funksjoner med mulighet til å overleve lenge med medisinsk pleie
 • bevarte hjernenerve reflekser
 • inkontinens for urin og avføring

Potensielt repertoar for pasienter i vegetativ status

 • søvn-våken syklus med øyne åpne og lukket
 • spontan respirasjon
 • spontan blunking og øyebevegelse
 • nystagmus
 • lage lyder (ikke ord)
 • kort ikke vedvarende følgebevegelser med blikket
 • grimasering ved smerte/skiftende ansiktsuttrykk
 • svelge spytt
 • ikke målrettede bevegelser av ekstremiteter og bøying av rygg
 • fleksjonsavverge ved smerte
 • kort bevegelse av hode og øyne mot lyd og bevegelse uten åpenbar lokalisering eller fiksering
 • auditiv startle
 • startle myoklonus
 • søvn relatert ereksjon

Kriterier for minimally conscious state - minimalt bevisst tilstand

 • Globalt hemmet oppmerksomhet
 • Begrenset men synlig bevis for bevissthet om seg selv eller omgivelsene ved tilstedeværelse av en eller flere av følgende
  • følger enkle kommandoer
  • gestikulerende eller verbal respons på ja/nei spørsmål
  • forståelig verbalisering
  • målrettet oppførsel: bevegelse eller affektiv oppførsel som oppstår i betinget relasjon til relevante stimuli og ikke er refleksbevegelser

Potensielt repertoar hos pasienter med minimalt bevisst tilstand

 • følger enkle kommandoer
 • gestikulerer ja/nei svar
 • verbaliserer forståelig
 • vokaliserer eller gestikulerer som direkte respons på innholdet i et spørsmål
 • strekker seg mot et objekt
 • berører og holder objekter på en måte som passer med størrelse og form på objektet
 • vedvarende følgebevegelser med øynene
 • smile eller gråte passende til uttalt eller visuelt innhold av emosjonelle, men ikke til affektivt nøytrale emner eller stimuli

Les mer

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.